Babári J.
     Pravda 3348 3357 3367 3388 3399
     SME 715
Babčan J.
     Práca 584*
Babič P.
     Šport 436
Babson
     Život 52*******
Backe E.
     Hlas ľudu 60 1031* 1374 1379 1845
     Ľud 134*
Backe O.
     Hlas ľudu 1031*
Baďura J.
     Pravda 198
Badzik O.
     Práca 393 445 659 669 746
     Smena 79 122
     Smer 143
     Československý šport 40
     Východoslovenské noviny 62/05
Baier R.
     Šport 286
Baird F.
     Príroda a spoločnosť 30
     Práca 279
Bairdová E.
     Hlas ľudu 756 2400
     Horizont 48
     Ľud 341
     Šport 185
     Obzor 160
     Pravda 56 1214 1538 2914
     Slovenský denník 139 179 185
     SME 46 429 546
     Technické noviny 518
Bajev G.
     Pravda 501*
Bajtay J.
     Pravda 4342
     Život 9
Bakajev I. A.
     SME 837*
Bakalár J.
     Smena 324
Bakay B.
     Príroda a spoločnosť 15
Bakcsi G.
     Hlas ľudu 133 299 779 864 960 1140 1179 1411 1511 1607 1692 1796 1913 2061 2084
  2101 2211 2212 2315 2449 2555
     Ľud 90 190
     Šport 101
     Práca 961 1072 1202 1336 1432 1546
     Pravda 145 1737 2524
     Slovenský denník 103 208
     Spišské hlasy 82/6
     SME 526
     Technické noviny 91 734
     Východoslovenské noviny 1312 1279
Bakke N. A.
     Hlas ľudu 68 169 188*
     SME 756
     Technické noviny 205 634
     Východoslovenské noviny 69/30 1211
Bakker P.
     Pravda 2966
Balašov J.
     Hlas ľudu 2289
     Práca 1447
Baláži A.
     Pravda 283
Balík J.
     Príroda a spoločnosť 39
     SME 58
Bálint A.
     Pravda 1624
Balog Š.
     Pravda 2924
Bán J.
     Šport 329
     Technické noviny 428
Bandžuch I.
     Fakty 86 121
     Obzor 86 87 162*
     Pravda 1503 1635 1699* 2749* 3071* 3217 3236* 3360 3747 3760 4071 4095 4108 4142 4151
  4158 4171 4193 4206 4248* 4260 4278 4287 4307 4327 4336 4347 4365 4371 4386
  4407 4415 4427 4448 4457* 4470 4479 4486 4494 4501
     Východoslovenské noviny 1011 1073 1130 1289
Bannyj D.
     Hlas ľudu 824 1463 1569 2208 2378 2492 2590
     Šport 362
     Obzor 132
     Práca 1374 1470 1608 1620
     Pravda 169 1090 1130*
     Slovenský denník 91 223
     Technické noviny 525 594
Bantyš N. I.
     SME 1209
Bára Č.
     Východoslovenské noviny 74/06 74/13 74/16 74/19* 74/22 74/25 74/44 74/49 75/04 75/10 75/14 75/15 75/17 75/25 75/30
  75/34 75/46 76/12 76/18 76/28 76/30 76/38 76/46 77/23 77/43 708* 766 780 810 957
Barani J.
     Pravda 3316* 3673 3685 3699
Barbe A.
     Technické noviny 68
Barbier G. E.
     SME 218
     Večerník 11
Barczi A.
     Pravda 587 594
Bariak V.
     Pravda 3378 3391
     SME 1182
Barna L.
     Technické noviny 266
Barna P.
     Pravda 1071 1956 3160
Barnes B.
     Fakty 135 138
     Hlas ľudu 31 674
     Šport 141
     Poddukelské noviny 49 66 68 99
     Práca 1647
     Pravda 172* 903
Barrett S. R.
     Príroda a spoločnosť 32
     Pravda 1453
     SME 1100
     Smena 33
     Technické noviny 23
Barry H. W.
     Šport 432
     Pravda 3662
     SME 418
Barskij J. P.
     SME 1095
Barth M.
     Práca 1767 1970
Barthelemy A.
     Práca 240
Barthelemy E.
     SME 534
Bartišek A.
     Smena 155
Bartolović H.
     Hlas ľudu 536 736 2183 2184 2519
     Horizont 17
     Šport 107
     Poddukelské noviny 182
     Práca 1112
     Pravda 502*
     Slovenský denník 93
     Žilinský večerník 22
Bartolović V.
     Ľud 19 158
     Práca 682 688 697 723 733 753 765 777 787 871 872
     Pravda 1679 2734
     Československý šport 149
     Technické noviny 488
     Východoslovenské noviny 62/22* 67/43
Barulin M.
     Fakty 73 145
     Šport 139
     Obzor 9 37
     Obrana ľudu 28 66
     Príroda a spoločnosť 24
     Poddukelské noviny 129
     Práca 1216 1217
Basilij M.
     Hlas ľudu 1647*
Baškatov N.
     Hlas ľudu 1312
Bata L.
     Hlas ľudu 1322
     Ľud 11
     Obzor 20
     Príroda a spoločnosť 27
     Práca 388 405 449 546 552 611 638 778 837 962
     Pravda 109
     Smena 119
     Československý šport 45
     Východoslovenské noviny 68/49
Batala A.
     Obrana ľudu 144
Batchelor R.A.
     Ľud 161
Batsleer I.
     Práca 927 971
Battaglia E.
     Šport 602
Baturin A. A.
     Obzor 130
Baumann H.
     Hlas ľudu 2360
Baumgartner M.
     Smena 388
Bayer K.
     Fakty 79 146 197
     Hlas ľudu 750*
     Ľud 200
     Šport 54
     Obzor 197
     Pravda 44 900* 1856* 2000
     SME 25* 95
     Východoslovenské noviny 1223
Bayersdorfer A.
     Šport 426
Bazela E.
     Pravda 1397
Baziljuk V. N.
     Východoslovenské noviny 1166
Bazlov J.
     Šport 312
     SME 357 417 481
     Technické noviny 292 304
Bär W.
     Hlas ľudu 685*
Beal E.W.
     Hlas ľudu 1558
Beck J.
     Východoslovenské noviny 62/13
Becker C.
     Hlas ľudu 807
Becker S. S.
     SME 1183
Bédi L.
     Práca 863
     Večerník 80
Bednár F.
     Športový spravodaj, Bardejov 16
Bednár M.
     Hlas ľudu 927 1023 1080 1132 1228 1244 1347 1355 1445 1596 1597
     Šport 499
     Obzor 32 45 49 52 56 90
     Poddukelské noviny 4 14 19 28 36 42 43 55 75 100 104 108* 110 135 150
  151 153 167 168 176 200 205
     Pravda 603 693 802 842 883 914 969 987 1060 1150 1179 1239 1305 1406 1586
  1602 1616 1756 1765 1796 1826 1831 1944 1951 1967 1978 2011* 2060 2090 2121
  2127 2142 2176 2214 3059
     Podtatranské noviny 14 22
     Slovenský denník 28 111
     Spišské hlasy 82/9
     Športový spravodaj, Bardejov 2 3 5 7 8 9 10 12 14 22 81/1 81/2 81/3 81/4 81/5
  81/6 81/7 81/8 81/9
     Technické noviny 333 372
     Východoslovenské noviny 77/28 77/38 77/40 689 691 698 721 725 732 745 755 759 763 776 781
  792 804 809 822 840 843 850 858 866 871 888 908 920 933 938
  945 956 1008 971 974 980 983 993 997 999 1026 1042 1098 1113 1142
  1198 1250 1259 1265 1271 1277 1292 1299
     Žilinský večerník 20
Bekkelund P.
     Pravda 520
Belaj J.
     Šport 21
     Pravda 624 1304 2141 2224 3283
     Večerník 22
     Československý šport 133 138
Beľakin J.
     Šport 439
     Východoslovenské noviny 58/05 979
Belčák L.
     Šport 401
     Práca 581 601 641 652* 665 678 681 707 714
     Československý šport 31
Beľčikov N.
     Hlas ľudu 170 192* 195 803* 867 1165 1698* 1836
     Poddukelské noviny 47
     Práca 1210*
     SME 891* 896*
Belić M.
     SME 1185
Belik N.
     Fakty 39
     Technické noviny 557
Belin D.
     Hlas ľudu 609
Bellai J.
     SME 514
Belluš E.
     Obrana ľudu 184 185
Belokoň J. V.
     Východoslovenské noviny 1310*
Bém F.
     Obzor 78
Bendík Š.
     Pravda 1731
Bene V.
     Šport 403
Benedek A.
     Hlas ľudu 2182
     SME 1178
     Technické noviny 229
     Východoslovenské noviny 1106
Benítez J. C.
     Hlas ľudu 1720
     Pravda 1820 1833 1852 1930 2038 2079 2672
     SME 1221
     Večerník 39
Benko P.
     Hlas ľudu 505
     Šport 425
     SME 1127
Benkő P.
     Obzor 170
     Technické noviny 265 539
Benoit M.
     SME 1186
Berežnoj J.
     Ľud 166
     Smer 423
     Východoslovenské noviny 1340
Berg W.
     Hlas ľudu 1251 1656 1778 1896 2017 2113
     Slovenský denník 21
     Východoslovenské noviny 1316
Berger J.
     Hlas ľudu 2240
     Šport 136
     Práca 1253 1933
     Pravda 41
Berhausen F.
     Práca 263 295
     SME 929
Berkenbusch H.
     Pravda 10
Berkovec J.
     Šport 427
     SME 1122
Bernard H. D.
     Poddukelské noviny 34
     Pravda 3761
     Technické noviny 79
     Východoslovenské noviny 71/13
Bernhardt G.
     Ľud 348
     Práca 372
Bernleitner H.
     Hlas ľudu 2268 2448
     Práca 1306
     Pravda 3105
Bespaľko A.K.
     Hlas ľudu 279
Best E.E.
     Technické noviny 124
Beszczyński J.
     Práca 589 608 685 724 747 794
     Pravda 58
     Smena 111
     Východoslovenské noviny 68/17
Bethge F.
     Fakty 5
     SME 849
Betinš J.
     Život 2
Betinš K.
     Šport 226
Bettmann H. W.
     Hlas ľudu 1269
     Práca 2013*
     SME 745
     Technické noviny 67
Bettmann H.E.J.
     Fakty 28*
Beugelsdijk R.
     Pravda 2384*
     Technické noviny 651* 737* 741
Bezomščuk E.M.
     Hlas ľudu 246 275
Bidleň A.
     Hlas ľudu 1555
     Poddukelské noviny 39
     Práca 1232 1233 1314 1315 1452 1453 1641
     Pravda 1328 1426 1558 1580 1717 1866 1916 2210 2529 2660 2691 2719 2728 2770 2898
  3048 3455 3783 3812 3895 3930 3946 3975 3981 3989 3999 4025 4046 4053 4076
  4083 4099 4109 4134 4139 4156 4180 4188 4204 4219* 4227 4239 4252 4269* 4284
  4334* 4378 4389 4500*
     Východoslovenské noviny 817 836 845 855 870 885 923 927 941 946 955 967 972 989 1021
  1031 1070 1170 1192 1266 1283 1313 1333
Bie H. P.
     SME 741
Biedermann W.
     SME 1055
Bikos S.
     Hlas ľudu 228*
     Smer 19 30
Bildstein F.
     Obrana ľudu 150
Bílek R.
     Východoslovenské noviny 63/26
Bilous M.
     Hlas ľudu 1237 1238
Bílý M.
     Šport 149
     Pravda 4273
     Technické noviny 667 674 703 716 748*
     Východoslovenské noviny 1177 1297
Birbrager I.
     Hlas ľudu 519
     Šport 493
     Obrana ľudu 93
     Pravda 98
     Východoslovenské noviny 62/04 67/04
Birkuš J.
     Hlas ľudu 2143 2144
     Pravda 913 956
Birnov Z.
     Šport 326
     Poddukelské noviny 138
     Východoslovenské noviny 71/47 76/51
Bista D.
     Smena 177
Bista E.
     Šport 615
     Pravda 212 228 384 401 406 414 432
     Smena 154 194 226
     Večerník 64
Bistika E.
     Smena 114
Biščan D.
     Pravda 300
Blake P. F.
     Obzor 11
     Pravda 2900 3100
Bláthy O. T.
     Ľud 240 246
     Šport 86
     Práca 1272
     Pravda 1111
     SME 1200
     Život 49
Blednov J.
     Smena 288
Blom I.
     Technické noviny 449
Blood C.H.
     Horizont 25
Blumenthal O.
     Fakty 118
     Hlas ľudu 1059
     Poddukelské noviny 144
     Spišské hlasy 82/14
Blunár Š.
     Hlas ľudu 355 372 378 380 384 389 393 396 399 403 406 426 432 435 446
  472* 594 600 603 619 667 672 690 731 825
     Šport 413
     Poddukelské noviny 202
     Práca 1141* 2076*
     Pravda 589 611 635 652 664 684 695 720 769 789 832 849 941 955 975*
  979 1049 1061 1106 1119 1171 1409* 1410 3353* 3833*
     Štart 16
     Technické noviny 206 258 390*
Boardman H.
     SME 1126
Bobek A.
     Hlas ľudu 573
     Pravda 822
     Smena 21 64 92 133 195
     Československý šport 103
Boboško V.N.
     Ľud 225
Bobula A.
     Pravda 160
Bodnár J.
     Východoslovenské noviny 64/15
Bodnár ml. J.
     Východoslovenské noviny 1304
Bóga F.
     SME 1104
     Smena 91
Bohdanov J. M.
     Hlas ľudu 102 130 144 161 258 315 323 368 701 702 704 769 975 1134 1144
  1180 1197 1325* 1719 1738 1801 2099*
     Horizont 129
     Šport 585
     Práca 1872 1926 1927 1947 1973 2007 2017 2075 2089
     Slovenský denník 145
     SME 652 1015 1064 1158
     Technické noviny 619
     Východoslovenské noviny 69/49 69/51 70/05
Boissy L.
     Obrana ľudu 68
Boitmanis A.
     Hlas ľudu 1589
Boivin C. A.
     SME 1130
Bojda Ľ.
     Hlas ľudu 1869*
Bojković D.
     SME 953
Bojtmanis A.
     Technické noviny 591
Boldižár V.
     Pravda 2029 2078 2208 2298
     Východoslovenské noviny 1331
Bolotbekov S.
     Hlas ľudu 1764 1958 1959
Bolton H.
     Šport 106
     Obzor 147
     Práca 1223
     SME 398
Bonavoglia M.
     Šport 610
Bondarenko F.
     Šport 333
     Pravda 2052
     Smena 120
     Športový spravodaj, Bardejov 17*
     Technické noviny 400*
Bondtke S.
     SME 618
Bonivento O.
     Hlas ľudu 2491*
     Šport 355
     Práca 1346
     Slovenský denník 214
Bordoni G.
     Práca 1330
Borecki E.
     Smena 180
Borgula I.
     Pravda 2481
Borguľa J.
     Obrana ľudu 1
     Práca 50 62 106
     Pravda 134 147
Borik M.
     Hlas ľudu 1765 1907
     Pravda 1743 1766 1783 1806 1836 1896 1920 1987 2008 2036 2085 2109 2118 2135 2199
  2229 2237 2256 2301 2317
     Východoslovenské noviny 1334 1341
Borik T.
     Pravda 2019
Borisenko A.
     Hlas ľudu 595 1444
Borisenko O.
     Hlas ľudu 1409*
Boros S.
     Fakty 140
     Hlas ľudu 1020
     Šport 191
     Obrana ľudu 114
     Smena 12
     Východoslovenské noviny 68/18
Borovik B.
     Hlas ľudu 1321
     Slovenský denník 32 69
Borovský B.
     Pravda 427 448 460 637 1564 2259 2455
     Východoslovenské noviny 74/09 74/37 75/41 77/3 716 821
Bosák J.
     Fakty 55
     Šport 57
     Obrana ľudu 186 194 196
     Práca 400 415 433 437* 457 496 511 618* 625 885
     Pravda 1943
     Smena 113
     Československý šport 27
     Večerník 40
     Východoslovenské noviny 70/19
Bosík O.
     Práca 711* 909*
Bosík V.
     Ľud 30 42
     Šport 75
     Práca 644 668 698 699 711* 717 732 743 748 749 750 785 874 899 909*
  968
     Pravda 1407
     Smena 99 148
     Československý šport 13
Boström E.
     Smer 139 166 202
Boswell E.
     SME 572
     Technické noviny 231*
Bottacchi A.
     Hlas ľudu 2504
     Šport 310
     Obzor 16
     Poddukelské noviny 71
     Pravda 901
     Technické noviny 31
Botvinnik M.
     Ľud 252
     Technické noviny 3 325 511
     Východoslovenské noviny 67/27*
Bouchez L.
     Hlas ľudu 2259 2260*
     Práca 1242*
     Slovenský denník 173*
Bouma G. J.
     Pravda 465
Bovan J.
     Východoslovenské noviny 63/16
Boyer J.P.
     Pravda 1645
     Technické noviny 474 482
Brabec J.
     Fakty 174
     Hlas ľudu 167 356 645 1027* 1130* 1653* 1810 1811 2553*
     Ľud 53
     Šport 31 560
     Obzor 28 96
     Poddukelské noviny 7 67 116
     Pionierske noviny 17
     Práca 801 812 826 856 898* 973 1000 1733
     Pravda 71 76 102 105 106 137 154 236 237 416 450 452 459 482 715*
  1142* 1687* 2070 2071 2072 2541 3099 4482***
     Slovenský denník 133
     SME 126 166 202 228 293 301 349* 393 414* 441 447 1090
     Smena 58 80 127 146 196 202
     Smer 98
     Československý šport 6 20 68 143
     Štart 12
     Technické noviny 97 122 164 200* 282 309 324* 330* 387* 408* 411 441* 549
     Večerník 18*
     Žilinský večerník 6
Brada J.
     Hlas ľudu 1302* 2331*
Brada M.
     Hlas ľudu 2527 2533 2567 2575 2586 2625 2643 2651 2653 2663 2688 2689
     Šport 172
     Práca 1408 1409 1416 1451 1456 1461 1467 1484 1508 1553 1555 1668 1669
     Pravda 2722 2732 2739 2747 2753 2757 2758 2769 2781 2797 2812 2823* 2829 2836 2845
  2852 2859 2865 2869 2882 2891 2892 2896 2954 2955 2965 2974 2992 3012 3092
  3230 3286 3332 3342 3774
     SME 65 81 117 213 320
Brantberg H.
     Poddukelské noviny 105 162
     SME 593
Braude L.
     Hlas ľudu 602 1461
Brede J.
     Šport 360
Brehmer S.
     Pravda 2694*
     Východoslovenské noviny 1089*
Breuer J.
     Hlas ľudu 1215 1216 2222
     Šport 203
     Práca 2062 2063
     Pravda 213 1665
     SME 123
     Smer 188
Breuer J. T.
     Práca 1415
Breyer G.
     Fakty 14
     Hlas ľudu 2322
     Šport 26
     Práca 1208 1209
     Pravda 579 1283 2630 2631 3643
     SME 371 588
     Smena 300
     Technické noviny 9 22
     Večerník 4
Bridgwater G.
     Ľud 291
     Pravda 2698
Brídzik A.
     Práca 1584 1724
     Pravda 264 543 1911 1950 2402 3140 3680 4084
     Slovenský denník 40
     SME 1230
     Východoslovenské noviny 68/41 71/43 71/45 72/02 72/21 72/42
Briš F.
     Pravda 912 1233 1255
     SME 1103
Brixi H.
     Hlas ľudu 2250
Brogi G.
     Šport 338
Bron V.
     Hlas ľudu 261 524 1462 2611 2612
     Ľud 271 307
     Šport 40
     Práca 1474 1475
     Pravda 776 792 793
     SME 426 1020
     Československý šport 78
     Technické noviny 308
     Východoslovenské noviny 62/21 69/46 1143
Bronštejn D.
     Obzor 138*
     Pravda 2560
Brown D.L.
     Hlas ľudu 783
     Pravda 3251
Brown J.
     Šport 121
     Pravda 1854
     SME 788
     Východoslovenské noviny 1327
Bruder W.A.
     Hlas ľudu 1118
Bruch W.
     Šport 513
     Práca 1844 1978
     SME 188 445
Brüchner S.
     Hlas ľudu 1301 1540 1541 1590
Bruma D.H.
     Ľud 148
Brunner E.
     Fakty 173
     Hlas ľudu 1167 1214 2626
     Ľud 298
     Šport 211
     Obzor 189
     Práca 1729
Buček M.
     Obzor 30 152 158 161 165 169 183 190
     Pravda 2082 2092
Bučina L.
     Pravda 1644
Budaj V.
     Obrana ľudu 110
     Východoslovenské noviny 67/28
Buerke P.
     Technické noviny 422
Buglos J.
     Horizont 126
     Obrana ľudu 102 115 118
     Slovenský denník 148
Büchler E.
     Šport 53
     Práca 1 2 6 26 30 32 35 101 102 104 105 164
     SME 543
     Československý šport 137
Buchwald J.
     Hlas ľudu 2418
     Obrana ľudu 107
     Práca 591 614 623 639 1826 1827
     Pravda 1416
     Slovenský denník 193
     Smer 115 121 127 153 163 171
     Východoslovenské noviny 66/14 67/22
Bukovinszky L.
     Pravda 274 275 341
Bulanov E.
     Hlas ľudu 307*
Bull C.A.L.
     Slovenský národ 10
Buňka V.
     Hlas ľudu 353 2135
     Ľud 71 82 132
     Šport 266
     Obzor 133
     Práca 2006 2020
     Pravda 205
     Slovenský denník 155
     Smena 19 52
     Technické noviny 730 745*
     Východoslovenské noviny 69/05 1004 1059 1065 1094 1161
Buranský J.
     Pravda 584
Burbach J. J.
     Príroda a spoločnosť 52
Burda J.
     Hlas ľudu 185* 467 502 518* 596* 606* 734* 766 932 986 1131* 1204 1351 1436* 1891
  1993
     Obzor 47* 89 97 105* 107 121 128 136 143* 149 153 168 176 180 184
  191 194
     Poddukelské noviny 131* 139 157 70
     Práca 1065
     Pravda 816 820 1310 1547* 1585 1657* 1898 2058
     Technické noviny 98
     Východoslovenské noviny 76/20 76/31 712 1039 1061 1110* 1124
Burda Jozef
     Pravda 1695
Burger R.
     Hlas ľudu 1168
     Pravda 1522 3075*
     Žilinský večerník 18
Burľajev N.
     Hlas ľudu 601 676 677 1634 1742 1743
Burmeister A.
     Horizont 2
     Príroda a spoločnosť 40
     Práca 1958 1959
     Východoslovenské noviny 58/01
Burmistrov S.
     Hlas ľudu 1205 1345* 1793*
     Technické noviny 558 607
Bušík V.
     Hlas ľudu 212 233 298 394 564 1401 1554 1601 1820 2024 2036 2282
     Šport 604
     Pravda 284 291 296 314 319 329 337 351 363 367 391 412 417 434 444
  451 545 549 698 831 1323 1557 1575 1589 1610 1708 1864 1894 2044 2089
  2125 2209 2488 2652 2710
     Večerník 52
Buyannemekh B.
     Šport 481
Buzanďan J. O.
     Technické noviny 35
Buzinkai P.
     Východoslovenské noviny 1326