Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(26. 10. 1989)


Problém č. 1958

Sujunbek Bolotbekov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+2=6)


Problém č. 1959

Sujunbek Bolotbekov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+7=13)Kontrolná notácia: 1958: bKb3 Dc7 Sb1 Jh5 (4), čKe6 Pf7 (2) – dvojťažka, 1959: bKe7 Vc8 Vg4 Sd6 Se2 Jc5 (6), čKd5 Sb5 Sc3 Jf2 Jf7 Pa7 d4 (7) – dvojťažka.

V oboch dnešných skladbách nájdete spracovanú klasickú tému s využitím škodlivého motívu blokovania poľa.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1943 (Gvozdják) z 31. 8. 1989. Zdanlivá hra 1...Sd4 2.Vb1 (A) mat. Zvodník 1.Sd4 (B)? hr. 2.Vb1 (A) mat, 1...S:d4 (a) 2.Vb8 (C) mat, viazne na 1...Kb5 (b)! Rieši 1.D:d5 (D) hr. 2.Vb8 (C) mat, 1...S:d4 (a), Kb5 (b) 2.S:d4 (B), Vb1 (A) mat. Zámena funkcie ťahov doplnená o trojfázovú zámenu matu po 1...Sd4 (M. Nemček, Martin). Dva čierne a štyri biele ťahy spôsobujú o hodne viac zámien hier i funkcií ťahov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Rozptyl hrozbových a tematických matov "ozvučený" ich opakovaním, zámenami matov a obrany (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1944 (Subotić) z 7. 9. 1989. Zvodník 1.Vb6? tempo, 1...Ke5, K:f5 2.Ve3 (A) V:d5 (B), mat, viazne na 1...d4! Rieši 1.Sh7 tempo, 1...Ke5, K:f5 2.V:d5 (B), Ve3 (A) mat. Recipročná zámena "spôsobená" zmenou krytia polí, ktoré sa až po ťahoch kráľa dostávajú do matovej siete (B. Moravčík, Banská Bystrica). Urobiť recipročnú zámenu na ťahy kráľa s 10 kameňmi, to si zasluhuje uznanie (M. Nemček, Martin). Dnes už klasická vzájomná zámena dvoch matov – vycibrená pozícia bez nárokov na originalitu (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Práve vyšiel predbežný výsledok 2. skladateľskej súťaže, ktorú vypísala TJ Caissa Zvolen v štyroch oddeleniach: dvojťažky, trojťažky, pomocné mat a samomaty 2. ťahom. Najúspešnejším autorom je Ing. arch. Peter Gvozdják z Bratislavy, ktorého meno možno nájsť nad 12–timi diagramami. Usporiadateľom súťaže bol Jozef Linder, Pod Kozákom 709, 962 32 Sliač-kúpele, ktorý vám na požiadanie výsledok zašle.


Vzad << >> Vpred