Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(7. 12. 1989)


Problém č. 1970

Alexander Zygalov a

Valentin Udarcev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)


 

Problém č. 1971

Adolf Kraemer, Nemecko

Deutsche Schachzeitung 1936

Mat 3. ťahom (6+1=7)Kontrolná notácia: 1970: bKa7 Dd2 Vb6 Sb5 Ja5 Jc7 Pa3 e2 f2 (9), čKc5 Df5 Vh3 Vh4 Sh1 Sh2 Pa6 b7 (8) – dvojťažka, 1971: bKc1 Df3 Vb7 Sd3 Pf4 h7 (6), čKh8 (1) – trojťažka.

V č. 1970 je spracovaná trojfázová zámena dvoch matov typu Z–32–64 vo forme dvoch zvodníkov a riešenia. Nenápadný úvodník v ďalšej reprodukovanej trojťahovej miniatúrke č. 1971 snáď nenarobí také starosti riešiteľom ako č. 1948, o ktorom sa diskutuje na inom mieste dnešnej rubriky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1957 (Simonet) z 19. 10. 1989. Zdanlivá hra 1...V:d3 2.S:d3 mat. Pokusy 1.S~?, Se3?, Sc5?, Sb6? viaznu postupne na 1...Da7!, Jh3!, Sh4!, Df8! Rieši 1.Sd4 hr. 2.Jf2 mat, 1...Sh4, Df8, Jh3, V:d3, e:d4 2.Jc5, D:b7, V:e1, Sd5, V:d4 mat. Typická téma pokusov s prekážkami, ale pri hre strelca sú tri tematické pokusy dosť málo (B. Moravčík, Banská Bystrica). Známe "biele kombinácie" s netematickou zámenou matu (M. Nemček, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1958 (Bolotbekov) z 26. 10. 1989. 1.Kc3 tempo, 1...f6, f5, Kd5 2.Jf4, Sa2, Jf4 mat. I na miniatúrku málo (B. Moravčík, Banská Bystrica). Núdzovka – drobnosť s blokovaniami polí bez nároku na originalitu (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Ing. G. Török (Nové Zámky). Stanovisko vedúceho rubriky k vašej námietke, že v č. 1948 (Vukcevich) obrana 1...f5! 2.Df1! V:f3(S:f3) 3.Jd3(Jd5) mat nie je tematická je nasledovné: táto obrana má s recipročnou zámenou druhých ťahov spoločné práve to, že druhé ťahy bieleho v zdanlivých hrách a riešení sa objavia v treťom ťahu ako maty. Preto riešiteľom, ktorí túto obranu neuviedli bol strhnutý 1 bod (podotýkam, že v snahe, aby riešiteľská súťaž bola zaujímavejšia, som úmyselne pri uverejnení tejto skladby na túto obranu neupozornil). Samozrejme, že k tomuto protestu sa môžu vyjadriť aj ostatní zainteresovaní riešitelia. Ich názory uverejníme a vedúci rubriky sa prikloní k názoru väčšiny a svoje rozhodnutie môže prehodnotiť.


Vzad << >> Vpred