Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 11. 1989)


Problém č. 1968

Ladislav Salai sr., ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Nulová pozícia (5+9=14)

pozri text!


Problém č. 1969

Ladislav Salai sr., ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)

 Kontrolná notácia: 1968: bKh7 Vb6 Jd7 Pb3 e3 (5), čKa5 Dh1 Vg4 Vh4 Sg2 Jg1 Pc3 g6 h5 (9) – nulová pozícia. V nulovej pozícii pridať buď bDh8 (pozícia A), bVd1 (pozícia B), bJc5 (pozícia C) alebo bJe5 (pozícia D) a vždy (6+9=15) mat 2. ťahom, 1969: bKg5 Dg2 Sb4 Sd3 Je6 Jf4 Pd7 e4 f7 (9), čKe5 Va8 Jc8 Je8 Pa2 a4 b5 d4 e3 (9) – dvojťažka).

Na diagrame č. 1968 je tzv. "nulová pozícia", t. j. sa nerieši. Pozície A, B, C a D vzniknú z nulovej pozície pridaním bDh8, bVd1, bJc5 resp. bJe5. Správne riešenie každej pozície budeme hodnotiť dvoma bodmi. Č. 1969 je už bežná dvojťažka.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1955 (Makaronec) z 12. 10. 1989. Zdanlivé hry 1...d:e5, V:e5 2.Dc6, Jf4 mat. Zvodník 1.Sf6? hr. 2.V:e7 mat, 1...V:f6, e:f6 2.J:g6, Jf8 mat, viazne na 1...J:g6! Rieši 1.Jb4 hr. 2.Dd5 mat, 1...K:e5, V:e5 2.De4, Dc8 mat. Voľná zámena matov typu Z–32–56 patrí len do priemeru (M. Nemček, Martin). Zámeny s nevyváženým obsahom (L. Salai, Martin). Kombinácia zámeny hier, aj keď pri pokusoch o voľné zámeny chýba antiduálový efekt (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1956 (Simonet) z 19. 10. 1989. 1.Db4 hr. 2.d5 mat, 1...Sd3+, De3+, D:e5+, Df4+, Df5+, D:g6+, Dd2, S:d4, Sc4, Jb6, Jc7, Sb5 2.K:d3, K:e3, K:e5, K:f4, K:f5, V:g6, Kf5, V:d4, Db7, Dc5, Vd6, Dd6 mat. Šesť "výstrelov" z kráľovskej batérie (L. Salai, Martin). Staručký námet v štýle Ellermana s 12 tematickými variantmi je pekný výkon, ale na súčasnosť už dávno nestačí (M. Nemček, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred