Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 11. 1989)


Problém č. 1966

T. Salthouse, Veľká Británia

London Globe 1911

Mat 2. ťahom (8+3=11)


Problém č. 1967

Gerald Frank Anderson, Veľká Británia

Il Secolo 1919

Mat 2. ťahom (5+6=11)Kontrolná notácia: 1966: bKc6 Jd6 Je6 Pb7 c7 f7 g7 h7 (8), čKe7 Jb6 Jf6 (3) – dvojťažka, 1967: bKc7 De7 Va3 Vb1 Sb3 (5), čKb5 Vg3 Sh7 Pc3 c6 f7 (6) – dvojťažka.

Pri akútnom nedostatku originálnych príspevkov iste potešíme milovníkov a zberateľov klasických dvojťažiek zo začiatku tohto storočia. Tešíme sa tiež na vaše komentáre.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1952 (Kondratev) z 5. 10. 1989. 1.Vd8 hr. 2.Jd~ mat, 1...c2, c4, V~, e4, Ve4 2.Jb5, Jb7, Jdc4, Df6, Jf5 mat. Klasická skladba typu "Fleck" s núdzovým úvodníkom (L. Salai, Martin). Možnosť odväzovania čJf4 vstupom bJd6, čVe3 a čPe5 na tematické pole e4 zaručujú absolútnu bezduálovosť variantov, ale len jedna fáza je málo (M. Nemček, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1953 (Kondratev) z 5. 10. 1989. 1.Dg5 hr. 2.D:e7 mat, 1...Ke6, b3, f3, d:e4, e6 2.S:d5, Sf3, Sd3, Jg7, Dg7 mat. Neveľký problém – neveľa problémov (L. Salai, Martin). Ani táto skladba pre svoju jednoduchosť nemôže v medzinárodnej konkurencii obstáť (M. Nemček, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1954 (Krivenko) z 12. 10. 1989. Zvodník 1.Sb3? hr. 2.Vc6 mat, viazne na 1...c5! Zvodník 1.Vc6? hr. 2.Sb3 mat, viazne na 1...c2! Rieši 1.V:c7 hr. 2.Db7 mat, 1...Kd5, d5 2.Sb3, Vc6 mat. Viacnásobná zámena funkcií dvoch bielych ťahov v inak skromnej hre (B. Moravčík, Banská Bystrica). Len fragmenty moderných prvkov (M. Nemček, Martin). Racionálne využívanie dvoch tematických ťahov bieleho: zvodníky–hrozby–tematické maty (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred