Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 1. 1990)


Problém č. 1983

Francis C. Collins, Veľká Británia

Lads of the Village 1875 (verzia)

Mat 3. ťahom (4+1=5)


Problém č. 1984

Rudolf Svoboda, ČSSR

British Chess Federation 1948

Mat 4. ťahom (3+2=5)Kontrolná notácia: 1983: bKe1 Va1 Pa2 c3 (4), čKa3 (1) – trojťažka, 1984: bKf1 Sf2 Sg2 (3), čKh2 Pg6 (2) – štvorťažka.

Spoločným motívom dnešnej reprodukovanej trojťažky a štvorťažky sú modelové maty. Počet tematických variantov, ako aj mená autorov a pramene prvého uverejnenia sa dozviete až pri uverejnení riešení oboch skladieb. Ako obvykle č. 1983 budeme hodnotiť 3 a č. 1984 4 bodmi.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1966 (Salthouse) z 23. 11. 1989. 1.f8J tempo, 1...Jb~, Jc8!, Jf~, Jg8! 2.c8J, b:c8J, g8J, h:g8J mat. Defilé jazdcov v predĺženej obrane a to pred 88 rokmi! (L. Salai, Martin). Vtipná myšlienka – jazdecká fantázia (P. Filippi, Bratislava). Pestrá čiernobiela kavalkáda (M. Nemček, Martin). Myšlienka jazdeckej kavalérie ospravedlňuje úvodník (Ing. S. Šuhajda, Bánovce nad Bebravou). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1967 (Anderson) z 23. 11. 1989. 1.Kd6 hr. 2.Db7 mat, 1...Kb6, Kb4, Vg6+, Vd3+ 2.Sc2, K:c6, Se6, Sd5 mat. Sedemdesiatročný klenot, na ktorý by bol iste hrdý i dnešný autor (M. Nemček, Martin). Odvážny kráľ (L. Salai, Martin). Virtuózna konštrukcia s nečakaným úvodníkom (P. Filippi, Bratislava). Biely kráľ vyprovokoval čiernu vežu k akcii a potom strelcom zaistil kontraakciu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Sekcia kompozičného šachu pri SÚV ČSZTV vypisuje medzinárodnú skladateľskú súťaž na 4–9–ťahové samomaty z príležitosti 100. výročia úmrtia prvého slovenského šachového skladateľa Arnolda Pongrácza (18. 7. 1810 – 7. 7. 1890). Rozhodcom turnaja je prof. Karol Mlynka. Zásielky vyhotovené na diagramoch treba zasielať najneskôr do 7. 7. 1990 na adresu: Ján Valuška, Gottwaldova 9, 960 01 Zvolen.


Vzad << >> Vpred