Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 3. 1990)


Problém č. 2003

Hilding Fröberg, Švédsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)


Problém č. 2004

Vladimir Trojanovskij, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+6=17)Kontrolná notácia: 2003: bKh8 Dg7 Va3 Vg4 Sa5 Jd5 Jg6 Pb6 e5 f2 (10), čKd3 Ve3 Sb3 Sd8 Pc2 c4 e2 e6 f3 g5 (10) – dvojťažka, 2004: bKd7 Db1 Vd2 Vf8 Sd6 Jc2 Je2 Pb2 b4 d3 f4 (11), čKd5 Vb3 Vf3 Pa4 f7 g4 (6) – dvojťažka.

Zakiaľ v č. 2003 nájdete spracovanú klasickú tému Fleck spojenú s témou Karlströma, v č. 2004 si všimnite okrem riešenia aj tri tematické zvodníky a ich hrozby.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1983 (Collins) z 18. 1. 1990. 1.0-0-0 tempo, 1...K:a2 2.Kc2 Ka3 3.Va1 mat, 1...Ka4 2.Vd5 Ka3 3.Va5 mat. Vtipný nápad spracovaný už viacerými autormi (M. Nemček, Martin). Priehľadný úvodník navodí riešenie (P. Filippi, Bratislava). Slávna malokameňová 0-0-0, ale koľko plagiátov? (L. Salai, Martin). Koľko z tých plagiátov vzniklo podľa tejto 115–ročnej starenky? (vedúci rubriky). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1984 (Svoboda) z 18. 1. 1990. 1.Sh4 g5 2.Se1 g4 3.Sf2 g3 4.Sg1 mat. Bravúrny tempový manéver (L. Salai, Martin). Šachová tempovka v miniatúrke (P. Filippi, Bratislava). Skoro ako pomocný mat (M. Nemček, Martin). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 1985 (Jerochin) z 25. 1. 1990. Zdanlivá hra 1...Dd8, V:a4 2.Df5, Df3 mat. Zvodník 1.Jc6? hr. 2.Vd4 mat, 1...Dd8 2.V:e5 mat, viazne na 1...V:a4! Zvodník 1.Jc2? hr. 2.Vd4 mat, 1...V:a4 2.f3 mat, viazne na 1...Dd8! Rieši 1.Je2 hr. 2.Vd4 mat, 1...Dd8, V:a4, Vd3, c5 2.D:f4, Jc3, S:d3, Sb7 mat. Štvorfázová moderná dvojťažka kresaná plasticky a zrozumiteľne (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred