Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(5. 4. 1990)


Problém č. 2005

Hilding Fröberg, Švédsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+14=23)


Problém č. 2006

Viktor Kičigin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (3+9=12)Kontrolná notácia: 2005: bKg8 Db5 Vb4 Ve8 Sb8 Sf7 Jh5 Pa7 b7 (9), čKd7 Df1 Vc6 Se1 Se2 Jg2 Jh4 Pc3 d3 d6 f6 g3 g4 g6 (14) – dvojťažka, 2006: bKf3 Df1 Sd8 (3), čKh5 Vb8 Sh4 Pb3 c4 f6 g3 g6 h6 (9) – dvojťažka.

V č. 2005 zaujme téma pokusov. V č. 2006 si okrem riešenia nezabudnite všimnúť aj dva tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1986 (Močalkin) z 25. 1. 1990. Zvodník 1.d4? hr. 2.Sc4 mat a 2.Jc4 mat, 1...d:c5, e:d4 2.D:e5, D:d4 mat, viazne na 1...Se2! Zvodník 1.Dh7? hr. 2.Dd3 mat, 1...d:c5, e4 2.Sc4, Df5 mat, viazne na 1...c:b5! Rieši 1.Dg8 hr. 2.e:d7 mat, 1...d:c5, e4, c:b5, d:e6 2.Jc3, Dg5, Da8, D:e6 mat. Nie zložitá, ale elegantne spracovaná Rudenkova téma (P. Filippi, Bratislava). Štvorfázová moderná dvojťažka kresaná plasticky a zrozumiteľne (L. Salai, Martin). Keď porovnám II. a III. cenu z Hlasu ľudu 1988 so skladbami č. 1985 a č. 1986, vychádza mi, že úroveň skladieb v Hlase ľudu je predsa len o čosi vyššia (M. Nemček, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1987 (Segers) z 1. 2. 1990. Zdanlivé hry 1...g5, S:e3 2.Vf5, Ve3 mat. Pokusy 1.Vee5?, Vae5? viaznu postupne na 1...g5!, S:e3! Rieši 1.Db8 hr. 2.Df4 mat, 1...De5, Dd4, g5, S:e3 2.J:e5, J:d4, Vf5, V:e3 mat. Impozantné je vzájomné prerušovanie bielych veží v pokusoch na poli e5 (L. Salai, Martin). Pozícia skladby je žiaľ však ilegálna: čierni pešiaci f2 a h4 brali najmenej 5-krát, pričom biely má 12 kameňov. Jedno branie je preto nemožné. Maximálne bolo možné získať 3 body, čo sa podarilo nasledujúcim 8 riešiteľom: Bálint, Bandžuch, Derfényi, Nagy, Nemček, Revay, Šuhajda a Timko.


Vzad << >> Vpred