Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 6. 1990)


Problém č. 2025

Viktor Zagorujko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+10=16)


Problém č. 2026

Ján Janočko, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+11=24)Kontrolná notácia: 2025: bKa8 Dg4 Vb2 Vf6 Sa1 Jd6 (6), čKh8 Vh1 Vh3 Sf7 Sh2 Jd8 Jf1 Pa6 b7 h7 (10) – dvojťažka, 2026: bKf1 Db8 Vd7 Vg6 Sa6 Sf8 Ja1 Je4 Pa3 c5 d5 f3 g7 (13), čKd4 Jb2 Jd1 Se3 Pa4 b3 d2 d3 f2 f4 f5 (11) – dvojťažka.

Zakiaľ v č. 2025 je spracovaná klasická téma, v č. 2026 okrem niekoľkých zvodníkov zaujme hlavne výborný a prekvapujúci úvodník.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2006 (Kičigin) z 5. 4. 1990. Zvodník 1.D:c4? hr. 2.Dg4 mat, 1...g5, f5 2.Df7, D:h4 mat, viazne na 1...Vb4! Zvodník 1.Dd1? hr. 2.Kf4 mat, 1...Kg5 2.Dd5 mat viazne na 1...g5! Rieši 1.De2 hr. 2.Kf4 mat, 1...Sg5, g5, Kg5 2.K:g3, De8, De5 mat. Jednoduché zámeny matov (L. Salai, Martin). Vzhľadom na obmedzený biely materiál, obsažná práca (M. Nemček, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2007 (Hähnel) z 12. 4. 1990. 1.Je2 hr. 2.Sg3 mat, 1...S:e2, K:f5 2.Vf4, Dd3 mat. Nie je vyvrátením obrana 1...K:f5? 2.D:d3 mat a nejde 2...Se4??, lebo čSf3 je vo väzbe a je preto nedotknuteľný. Nejde ani 1.V:f3? Se1+!! Malým prekvapením je len úvodník (L. Salai, Martin). Vzhľadom na nízky počet cenných motívov pôsobí skladba začiatočnícky, chcelo by to zmnoženie (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2008 (Mojsienko) z 12. 4. 1990. Pokusy 1.Jf3?, Jf5?, Se1?, Jg5? viaznu postupne na 1...V:c3!, V:e4!, Vc7!, V:d4! Rieši 1.J:e5 hr. 2.Dg7 mat, 1...Kg5, K:e5 2.De7, J:f3 mat. Kombinácia klasických i moderných motívov, tie druhé však pôsobia nesúrodo (B. Moravčík, Banská Bystrica). Úvodníkový efekt a reminiscencia na časy dospievania (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred