Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 4. 1990)


Problém č. 2007

Peter Hähnel, NSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+7=14)


Problém č. 2008

Anatolij Mojsienko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)Kontrolná notácia: 2007: bKh4 Db5 Vf2 Sd6 Sg8 Jd4 Jf5 (7), čKe4 Sa5 Sf3 Jc7 Pd3 d5 f6 (7) – dvojťažka, 2008: bKh7 Db7 Vd1 Sc3 Jd4 Jf7 Pe3 e4 h6 (9), čKf6 Va4 Vc1 Pa5 e5 e6 h5 (7) – dvojťažka.

V č. 2007 je spracovaný klasický motív. V č. 2008 si okrem riešenia všimnite aj dva tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1988 (Jerochin) z 1. 2. 1990. Pozícia A: 1.Dh2 tempo, 1...V~, V:d5 2.J:d7, V:d5 mat. Pozícia B: 1.Df8 tempo, 1...J~, J:d5 2.J:d7, V:d5 mat. Pozícia C: 1.Df8 tempo, 1...S~, S:d5 2.J:d7, V:d5 mat. Z–32–62 so sekundárnymi hrozbami a predĺženými obranami (B. Moravčík, Banská Bystrica). Forma trojníka výkon znižuje (M. Nemček, Martin). Dôvtipný trojník, veď ako inak ukázať zámenu predĺžených obrán troch čiernych kameňov s rovnakými matmi? (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 6 bodov.

Riešenie problému č. 1989 (Galickij) z 8. 2. 1990. Nevychádza 1.Ke5? pre 1...h5! a biely je vytempovaný. Preto 1.Ke6 tempo, 1...h5 2.Ke5! h6 3.Jg1 Kg5 4.Jf3 mat, 1...Kh5 2.Kf6 Kh4 3.Jf4 h5 4.Jg2 mat. Vtipná miniatúrna mnohoťažka s modelovými matmi (L. Salai, Martin). Výber úvodníka a dva modelové maty (M. Nemček, Martin). Biely kráľ opatrne obchádza svojho strelca, aby sám sebe neprekážal (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 4 body.

* Republiková komisia kompozičného šachu Lotyšskej SSR vypísala memoriál Z. Pigitsa na päť a viacťahové pomocné maty. Skladby vyhotovené na diagramoch v dvoch exemplároch treba zasielať najneskôr do 1. mája 1990 na adresu redakcie časopisu Šachmaty, Riga, ul. Dzirnavu 59, ZSSR s poznámkou na obálke "Konkurs pamjati Z. Pigitsa". Rozhodcom turnaja je A. Boitmanis.


Vzad << >> Vpred