Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(1. 2. 1990)


Problém č. 1987

Dr. Marcel Segers, Belgicko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+11=23)

 

 


Problém č. 1988

Vladimir Jerochin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)

A. Diagram B. Sa7–a5

C. V pozícii A –Vc7 (10+8=18)Kontrolná notácia: 1987: bKf1 Db2 Va5 Ve6 Sd7 Sh6 Jc6 Je3 Pc3 d3 g4 h2 (12), čKf3 Dh8 Va2 Sa8 Sc1 Pc4 f2 f7 g6 h4 h7 (11) – dvojťažka, 1988: bKd8 Dh8 Vc7 Vd3 Sa7 Sd5 Je5 Pb2 e4 f2 g7 (11), čKc5 Vd6 Sc6 Jb6 Pb3 b4 b5 d7 (8) – dvojťažka (pozícia A), ako aj po preložení bSa7 na a5 (pozícia B) a v pozícii A bez bVc7 (pozícia C: 10+8=18).

V č. 1987 zaujmú zdanlivé hry 1...g5, S:e3. Každú pozíciu č. 1988 budeme hodnotiť dvoma bodmi (pozícia C vznikla z pozície A vynechaním bVc7).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1970 (Zygalov a Udarcev) z 7. 12. 1989. Zvodník 1.e4? hr. 2.J:b7 mat a 2.Db4 mat, 1...V:e4, S:e4 2.J:b7, Db4 mat, viazne na 1...D:e4! Zvodník 1.f3? hr. 2.J:b7 mat a 2.Jb3 mat, 1...V:f3, S:f3, D:f3 2.J:b7, Jb3, Je6 mat, viazne na 1...Dd3! Rieši 1.f4 hr. 2.Dd6 mat a 2.Db4 mat, 1...V:f4, S:f4, D:f4 2.Dd6, Db4, Je6 mat. Trojfázová zámena poloobrán a la Nowotny (L. Salai, Martin). Na pohľad známe zoskupenie čiernych figúr, použité nejedným z klasikov trojťažky využívané skôr v téme pokusov, než vo viacfázovej zámene hier (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Námietku Ing. G. Töröka (viď. Šachové okienko z 7. 12. 1989.) proti strhnutiu 1 bodu za neuvedenie pokračovania po tematickej obrane 1...f5 v č. 1948 definitívne zamietame. S názorom vedúceho rubriky súhlasili mnohí poprední šachoví skladatelia (Formánek, Brabec, Lehen, Gvozdják, Ralík, Packa atď.), ale aj riešitelia, za ktorých uverejňujeme tento postreh Milana Borika z Bánoviec nad Bebravou: Niet o čom diskutovať. Obrana 1...f5 je jednoznačne tematická. V rubrike nie je pravidlom vždy upozorňovať na tematické obrany, a preto ani nie je dôvod na prehodnotenie pôvodného rozhodnutia.

* Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú hodnotnou zahraničnou a domácou šachovou literatúrou vypíšeme o dva týždne, t. j. 15. 2. 1990. Prosíme Vás už teraz o jej propagáciu. V nasledujúcej rubrike zároveň končí naša doterajšia dlhodobá riešiteľská súťaž.


Vzad << >> Vpred