Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(8. 2. 1990)


Problém č. 1989

Alexandr Galickij, Rusko

Magyar Sakkvilág 1912

Mat 4. ťahom (4+3=7)


Problém č. 1990

Wolfgang Pauly, Rumunsko

Basler Nachrichten 1930

Mat 5. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: 1989: bKd5 Sf5 Jh3 Ph2 (4), čKh4 Ph6 h7 (3) – štvorťažka, 1990: bKh2 Va8 Se4 Jg6 (4), čKg4 Pe6 g5 (3) – päťťažka.

Obe reprodukované miniatúrky – viacťažky (č. 1989 budeme hodnotiť 4 a č. 1990 5–timi bodmi) sú zároveň aj poslednými dvoma skladbami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže. Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž vypíšeme v nasledujúcej rubrike.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1971 (Kraemer) z 7. 12. 1989. 1.Vb1 Kg7 2.Db7+ Kh8 3.Db2 mat (2...Kf6 (Kh6) 3.Vb6 (h8D) mat). Razenie dráhy v úspornej forme (B. Moravčík, Banská Bystrica). Forsírovaný úvodník a hviezdica čierneho kráľa (M. Nemček, Martin). Dynamit šachovej logiky v miniatúrnej skladbe. Bristolskú tému razenia dráhy v riešení organicky doplňuje zvodník 1.Vb8+? Kg7 2.Db7+ Kf6! (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1972 (Plevka) z 14 12. 1989. V skladbe spracoval autor cyklickú zámenu obranných motívov (Mlynkovu tému). Zvodník 1.Sd5? hr. 2.V:c6 mat, 1...Vh6 (A), Se4 (B), J:d5 (C) 2.Jd7, J:b3, Je6 mat, viazne na 1...Je6! Rieši 1.Dh6 hr. 2.V:c6 mat, 1...V:h6 (C), Se4 (A), Jd5 (B) 2.Jd7, J:b3, Je6 mat, kde A je obranný motív napadnutia hrozbového poľa, B – zaclonenie a C – branie. Pokus o cyklickú zámenu obranných motívov nie je 100%–ný, lebo obrana zo zvodníka 1...Vh6 a obrana z riešenia 1...Se4 nie sú úplne jednotné: veža pôsobí na matové pole c6 nepriamo, kým strelec priamo (M. Nemček, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú hodnotnou zahraničnou a domácou šachovou literatúrou vypíšeme v nasledujúcej rubrike. Prosíme vás už teraz o jej propagáciu.


Vzad << >> Vpred