Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 12. 1989)


Problém č. 1972

Jozef Plevka, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+12=25)


Problém č. 1973

Leonid Kubbeľ, ZSSR

České slovo 1924

Mat 3. ťahom (6+2=8)Kontrolná notácia: 1972: bKh4 Df4 Vd6 Vd8 Sa5 Sg8 Jd2 Jf8 Pa3 c4 e5 f3 h2 (13), čKc5 Da1 Vh7 Sb2 Sc2 Jc7 Jf2 Pa6 b3 c6 f5 h5 (12) – dvojťažka, 1973: bKb3 Vg7 Sh8 Jc3 Jf2 Pc5 (6), čKe6 Pf5 (2) – trojťažka.

Autor č. 1972 sa aspoň 2 roky pokúšal o dnešnú pozíciu, v ktorej spracoval svetoznámu cyklickú zámenu obranných motívov (téma Mlynka) vo forme zvodníka a riešenia po tematických obranách 1...Vh6, Se4, Jd5 v každej fáze. V 8-kameňovej trojťažke č. 1973 nájdete 3 modelové maty.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1959 (Bolotbekov) z 26. 10. 1989. 1.Je6 hr. 2.Vc5 mat, 1...Sc6, Je4, Sb4, Jd3, J:g4 2.Jc7, Jf4, V:d4, Sf3, Sf3 mat. Cvičná skladba (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1960 (Popov) z 2. 11. 1989. Zvodník 1.Jd4? tempo, 1...V:f2 2.Va2 mat, viazne na 1...V:f5! Rieši 1.Dd1 hr. 2.Va2 mat, 1...V:f5, Vf2, c5 2.Jd4, J3d2, Dd7 mat. Syntéza Banného témy a zámien ťahov a funkcie ťahu Va2 spolu s rozloženou zámenou hier po 1...Vf2, V:f5 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1961 (Popov) z 2. 11. 1989. Zvodník 1.Dc1? hr. 2.V:d3 mat, 1...Kf4 2.V:f2 mat, viazne na 1...c6! Zvodník 1.Db4? hr. 2.Jg5 mat, 1...Kf4 2.Jd6 mat, viazne na 1...c5! Rieši 1.Db8 hr. 2.Df8 mat, 1...c6, c5 2.Jg5, V:d3 mat. Priezračne čisté paradoxy vo vzrušujúcej konštrukcii (L. Salai, Martin). Hanneliusova a ďalšie témy vzájomne posplietané v elegantnej úspornej forme s prekrásnymi motívmi otvárania a prerušovania línií. Skladba by ašpirovala na vyznamenanie i v časoch, keď sa ešte ani nesnívalo o modernej tematike. Skvost (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred