Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 12. 1989)


Problém č. 1974

Jevgenij Fomičev, ZSSR

Špeciálna cena

"64" – 1988

Mat 3. ťahom (4+3=7)


Problém č. 1975

Vladimir Timonin, ZSSR

III. cena

„64" – 1988

Mat 3. ťahom (11+13=24)Kontrolná notácia: 1974: bKa8 Dg8 Sh8 Pb3 (4), čKb4 Pa4 b5 (3) – trojťažka, 1975: bKh1 Dc2 Vf8 Se8 Sh8 Jd6 Pb3 b6 d5 e4 g4 (11), čKa1 Dg7 Ve5 Sg1 Jf3 Jg8 Pb7 c3 c5 e3 e7 g5 h6 (12) – trojťažka.

V miniatúrke č. 1974 nájdete štyri tematické maty. V č. 1975 si všimnite aj zdanlivé hry 1...Df7 2.S:f7 V:e4 3.S:c3 mat a 1...Dg6 2.S:g6 V:e4 3.S:c3 mat. Počet tematických obrán v riešení však zámerne neprezradíme.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1962 (Lider) z 9. 11. 1989. Zvodník 1.Dd5? tempo, 1...J~, Je4, J:d3 2.Dh1, e:d4, D:d3 mat, viazne na 1...Jh3! Zvodník 1.Dh4? tempo, 1...J~ 2.De1 mat, viazne na 1...J:d3! Zvodník 1.g5? tempo, 1...J~ 2.V:e3 mat, viazne na 1...J:g4! Rieši 1.V:e3 tempo, 1...J~, J:g4 2.g5, D:g4 mat. Napriek veľkému menu autora mi práca pripadá len ako priemerná (B. Moravčík, Banská Bystrica). Zámeny matov v spojení so zámenou prvých a druhých ťahov bieleho (L. Salai, Martin). Konštrukčne a ideove menej podarená dvojťažka inklinujúca k priemeru (M. Nemček, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1963 (Jokisch) z 9. 11. 1989. 1.Da8 tempo, 1...g3 2.Dg2 Kg4(e4) 3.Dg3 mat, 1...e4 2.Da3! e3(g3, Ke5) 3.D:e3(D:g3, Dd6) mat. Vtipná výhybka v štýle Speckmanna (M. Nemček, Martin). Duchaplná 6-kameňovka s pekným úvodníkom. Obojstranná tempová hra je poučná (L. Salai, Martin). Za zmienku stojí dvojník, ktorý v júli 1888 v tom istom časopise uverejnil svetoznámy americký šachový skladateľ G. W. Laws (6. 2. 1861 – 21. 9. 1931), tak že premiestnil bDc6 na b6 s riešením 1.Dg1! tempo, 1...d4 2.Dh1+, 1...f3 2.Df2, atď. Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred