Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 1. 1990)


Problém č. 1985

Vladimir Jerochin, ZSSR

II. cena, "64" – 1988

Mat 2. ťahom (8+7=15)


Problém č. 1986

Alexandr Močalkin, ZSSR

III. cena, "64" – 1988

Mat 2. ťahom (11+7=18)Kontrolná notácia: 1985: bKa7 Dg4 Vd7 Ve6 Sa6 Jd4 Pa4 f2 (8), čKe4 Df6 Va3 Je5 Jf4 Pc7 h4 (7) – dvojťažka, 1986: bKh6 Dh8 Vc1 Se7 Sf1 Jb1 Jc5 Pb5 d2 e3 e6 (11), čKd5 Sf3 Pc6 d6 d7 e5 g4 (7) – dvojťažka.

Obe reprodukované skladby od autorov často publikujúcich aj v našej rubrike úspešne konkurovali v silne obsadenom turnaji známeho dvojtýždenníka "64" – šachmatnoje obozrenje – 1988. V č. 1985 si všimnite okrem dvoch tematických zvodníkov a riešenia aj zdanlivé hry 1...Dd8, V:a4. V č. 1986 nájdete okrem riešenia aj dva tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1968 (Salai sr.) z 30. 11. 1989. Pozícia A: 1.e4 hr. 2.D:c3 mat a 2.Da8 mat, 1...S:e4, V:e4 2.Dc3, Da8 mat. Pozícia B: 1.e4 hr. 2.Va1 mat a 2.Vd5 mat, 1...S:e4, V:e4 2.Va1 mat a 2.Vd5 mat. Pozícia C: 1.e4 hr. 2.b4 mat a 2.Jb7 mat, 1...S:e4, V:e4 2.b4, Jb7 mat. Pozícia D: 1.e4 hr. 2.Jc4 mat a 2.Jc6 mat, 1...S:e4, V:e4 2.Jc4, Jc6 mat. Z–42–28 s témou Nowotny a Fleck. Rovnaký úvodník vo všetkých pozíciách vyplýva z techniky konštrukcie skladby, ktorá jej zaručuje pôvodnosť (M. Nemček, Vrútky). Typický Salai: v pomerne známej tematike nájde vždy čosi nové a vysoko originálne (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 8 bodov.

Riešenie problému č. 1969 (Salai sr.) z 30. 11. 1989. Pokusy 1.Dg4?, Dh3?, D:e2? Jf8?, Jd8?, d8J? viaznu vždy na 1...Je7! Rieši 1.J:d4 hr. 2.Jf3 mat a 2.Jc6 mat, 1...K:d4 2.Db2 mat. Viacero pokusov s rovnakým vyvrátením (B. Moravčík, Banská Bystrica). Celý obsah pôsobí rozpačito, ale treba oceniť nekonvenčný prístup autora v hľadaní nových ciest súčasnej dvojťažky (M. Nemček, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred