Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(7. 6. 1990)


Problém č. 2023

Dmitrij Kanonik, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+11=18)


Problém č. 2024

Ing. Vladimír Bušík, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)Kontrolná notácia: 2023: bKc7 Dd2 Sh7 Je1 Jh5 Pd6 e2 (7), čKe5 Jc1 Jg1 Pb2 d3 d4 d5 e6 g5 h4 h6 (11) – dvojťažka, 2024: bKb4 Dd4 Vd6 Sd8 Sh3 Jb5 Jc3 Pa3 g3 (9), čKf5 Vf1 Vg4 Sd5 Jd2 Jh2 Pb3 (7) – dvojťažka.

V č. 2023 si okrem riešenia všimnite aj dva tematické pokusy. Č. 2024 obsahuje okrem niekoľkých pokusov aj zdanlivé hry 1...Jc4, Je4.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2003 (Fröberg) z 29. 3. 1990. 1.Dd7 hr. 2.J~ mat, 1...e1D, c3, S:b6, Sc7, c1D, Ve4, Sf6, Se7, V:e5, e:d5 2.Jc3, Jb4, J:b6, J:c7, J:e3, J5f4, J:f6, J5:e7, J:e5, D:d5 mat. Starý, ale pekný námet (M. Nemček, Martin). Veľmi frekventovaná jazdcova batéria s podstatne cennejšími "spodnými" odskokmi (B. Moravčík, Banská Bystrica). Kolosk bieleho jazdca s "rukopisom" starého majstra (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2004 (Trojanovskij) z 29. 3. 1990. Zvodník 1.Da2? 2.Jc3 mat, viazne na 1...Vf:d3! Zvodník 1.Dh1? hr. 2.Je3 mat, viazne na 1...Vb:d3! Zvodník 1.Dh1? hr. 2.Je3 mat, viazne na 1...Vb:d3! Zvodník 1.Ve8? hr. 2.Ve5 mat, 1...Vb:d3, Vf:d3 2.Da2, Je3 mat, viazne na 1...f6! Rieši 1.Vc8 hr. 2.Vc5 mat, 1...Vf:d3, Vb:d3 2.Dh1, Jc3 mat. Symetrický model pre zámenu matov a moderné využívanie funkcie ťahov v jednotlivých fázach (L. Salai, Martin). "Veža spoza bučka" a symetria (M. Nemček, Martin). Výborná kombinácia úvodníkových a hrozbových paradoxov, kde ani mierne prvky využitia symetrie nie sú na závadu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2005 (Fröberg) z 5. 4. 1990. Pokusy 1.a8J?, Vc4?, Vd4?, Kf8? viaznu postupne na 1...Df2!, Df3!, Df4!, Df5! Rieši 1.Vbe4 hr. 2.V4e7 mat, 1...Jf5 2.J:f6 mat. Aktívna čierna dáma (M. Nemček, Vrútky). Štvorfázová "skoro" zámena obrany (B. Moravčík, Banská Bystrica). Klasická skladba s prerušovaním pôsobnosti čiernej dámy "neskrotenej" v pokusoch (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred