Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 9. 1989)


Problém č. 1948

Dr. Milan R. Vukčević, USA

III. cena

The Problemist 1972

Mat 3. ťahom (9+6=15)


Problém č. 1949

Dr. Milan R. Vukčević, USA

3. čestné uznanie

Europe Echecs, 1971

Mat 3. ťahom (9+11=20)Kontrolná notácia: 1948: bKh3 Dd1 Sd4 Jb4 Jg3 Pd2 e6 f3 h4 (9), čKf4 Va3 Sa8 Ja4 Pf6 g6 (6) – trojťažka, 1949: bKh5 Db7 Vc1 Vd6 Sc6 Se3 Jd3 Je4 Pd4 (9), čKf5 Ve6 Vg4 Sh4 Jh7 Pc7 e7 f6 f7 g3 g5 (11) – trojťažka.

V oboch reprodukovaných trojťažkách (mená autorov a pramene prvého uverejnenia uvedieme pri riešení oboch skladieb) si okrem riešenia všimnite aj zdanlivé hry: v č. 1948 1...V:f3, S:f3 a v č. 1949 1...Ve:e4, Vg:e4.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1933 (Segers) z 27. 7. 1989. Zdanlivé hry 1...c:b4, d:c2, e4 2.D:b6, Vd2, f7 mat. Zvodníky 1.D:b6?, Vd2?, f7? viaznu postupne na 1...e4!, e4!, c:b4! Rieši 1.Ve3 hr. 2.V:d3 mat, 1...c:b4, d:c2, e4, J:b4(c1), D:f3 2.D:b6, Vd2, f7, c3, J:f3 mat. Celý obsah je už pripravený v základnej pozícii (M. Nemček, Vrútky). Tematické pokusy so zoslabením bielej pozície. Málo vyhranená skladba s využitím funkcie bielych ťahov v prvom a druhom ťahu (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1934 (Groeneveld) z 3. 8. 1989. Zvodník 1.Vad2? hr. 2.Ve1 mat, 1...Jf4, Jf3 2.S:c5, Jg2 mat, viazne na 1...Ve5! Zvodník 1.Jc3? hr. 2.Ve2 mat, 1...Jf4, Sa6 2.S:c5, Jd5 mat, viazne na 1...Ve5! Rieši 1.S:e4 hr. 2.Ve1 mat, 1...Jf4, Jf3, S:e4, V:e4, K:e4 2.D:f4, D:f3, S:c5, Jg2, Ve2 mat. Pochvala za úvodník a zámeny matov (L. Salai, Martin). Hodnotný Ruchlis (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1935 (Skubák) z 3. 8. 1989. Zvodník 1.Kh4? tempo, 1...K:f6, g:f6 2.Jg4, g4 mat, viazne na 1...d3! Zvodník 1.Da5? tempo, 1...g:f6, d3 2.D:c5, Dc3 mat, viazne na 1...K:f6! Zvodník 1.Db7? tempo, 1...K:f6, d3 2.D:g7, Db2 mat, viazne na 1...g:f6! Rieši 1.Ve2 tempo, 1...d3, K:f6, g:f6 2.Da1, e5, Jd3 mat. Slušný konštrukčný výkon (Z–42–39) s opakovaným použitím niektorých strategických motívov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pekná štvorfázovka (M. Nemček, Vrútky). Štvorfázová zámena matov v núdzovke. Pokrok autora novej generácie slovenských skladateľov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred