Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 9. 1989)


Problém č. 1946

Emil Klemanič, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+13=25)


Problém č. 1947

Štefan Sovík, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+11=20)Kontrolná notácia: 1946: bKa2 Dc2 Ve8 Vg6 Se4 Sh6 Jb5 Jb6 Pe3 f6 g3 g4 (12), čKe5 Df8 Ve1 Sc1 Sf1 Jb8 Jg5 Pa3 c5 d4 e6 e7 f5 (13) – dvojťažka, 1947: bKh5 De2 Vd1 Vg6 Sf4 Sg8 Je6 Jh7 Pf6 (9), čKf5 Db5 Va4 Vc1 Sh4 Jh6 Jh8 Pb6 e3 e4 g4 (11) – dvojťažka.

V č. 1946 je spracovaný cyklus obranných a škodlivých motívov (ABCD–BCDA). Vo výbornom č. 1947 si všimnite dva tematické zvodníky, ktoré sa objavia ako maty v riešení.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1931 (Visserman) z 20. 7. 1989. Zvodníky 1.Jd5? a 1.Jc8? hr. 2.Ve7 mat, viaznu na 1...Jd3! Rieši 1.Ka7 hr. 2.Vb6! Jd3 3.Sd5 mat, 1...Jc2 2.Jd5! Jd4 3.Jc3 mat, 1...Jg2 2.Jc8! Jf4 3.Jd6 mat. Nečakané zložené blokovanie polí d4 a f4. I keď riešiteľsky nenáročné, predsa pamätihodné skladby (M. Nemček, Vrútky). Dva krásne analogické varianty s tichou hrou a násobným blokovaním a čistučkou motiváciou výberu odťahu jazdca (B. Moravčík, Banská Bystrica). Umelecká "drezúra" bieleho a čierneho jazdca s jemnou analógiou zloženého blokovania polí (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1932 (Lebedkin) z 27. 7. 1989. 1.D:f3 hr. 2.Sc5 mat, 1...Dg4, D:h4, Dg6, f5, d4, D:f3, V:f8 2.Df6, Df5, Df4, Jhg6, D:e4, J:f3, S:f8 mat. Staroanglická škola s výborným úvodníkom a pestrou hrou oboch dám (B. Moravčík, Banská Bystrica). Klasický námet v dobrej konštrukcii, ale bez nároku na originalitu (L. Salai, Martin). Na silnú obranu 1...D:e3 nie je pripravený mat a tak nie je problémom objaviť úvodník (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred