Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 7. 1989)


Problém č. 1930

Milan Velimirović, Juhoslávia

I. cena Schach–Echo 1974

Mat 3. ťahom (12+13=25)


Problém č. 1931

Eeltje Visserman, Holandsko

III. cena, Probleemblad 1959

Mat 3. ťahom (9+13=22)Kontrolná notácia: 1930: bKa3 Dg8 Vb2 Vc7 Sa1 Sd1 Jd5 Jf5 Pc5 e3 e6 h4 (12), čKe5 Dg2 Va6 Vh5 Sa8 Jc8 Pa5 c4 e4 f2 f6 g3 g6 (13) – trojťažka, 1931: bKb6 Db2 Vb7 Sb8 Sc4 Je7 Pf2 f5 g4 (9), čKe4 Va3 Vh1 Sa2 Je1 Pa5 b3 c5 e3 f3 f6 g7 h3 (13) – trojťažka.

Mená autorov a pramene prvého uverejnenia oboch reprodukovaných trojťažiek patriacich k "perlám" svetovej kompozičnej tvorby uvedieme až pri uverejnení riešení oboch skladieb.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1917 (Šedej) z 1. 6. 1989. Zdanlivé hry 1...Se5, e3 2.D:f7, Jb4 mat. Zvodník 1.Dc7? hr. 2.D:b7 mat, 1...Jb8, S:d4 2.D:f7, Jb4 mat, viazne na 1...Jde5! Rieši 1.Dd2 hr. 2.Jb4 mat, 1...e3, S:d4 2.D:g2, D:d4 mat. Zámena matov, obrán i voľná zámena, bohatá hra, z každého rožka trošku, snáď chýba výrazný jednotiaci prvok (B. Moravčík, Banská Bystrica). Z priečinku majstra (L. Salai, Martin). Pestrá všehochuť spájajúca rôzne prvky súčasnej dvojťažky. Dobrý dojem však sčasti narúša priveľa brania (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Predbežný výsledok XX. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1988

Rozhodca turnaja, Štefan Sovík rozhodol turnaj nasledovne: I. cena: Peter Gvozdják a Ľudovít Lačný, ČSSR, č. 1867 (úprava z 9. 3. 1989), II. cena: A. Lobusov, ZSSR, č. 1843, III. cena: J. Valuška, ČSSR, č. 1813 (oprava z 1. 9. 1988), IV. cena: Alexandr Močalkin a Valerij Šaňšin, ZSSR, č. 1854, V. cena: Karol Mlynka, ČSSR, č. 1800, Zvláštna cena: V. Piľčenko, ZSSR, č. 1797, 1. čestné uznanie: Imants Kisis, ZSSR, č. 1819, 2. čestné uznanie: A. Slesarenko, ZSSR, č. 1777, 3. čestné uznanie: Ž. Tanić, Juhoslávia, č. 1789, 4. čestné uznanie: A. Močalkin, ZSSR, č. 1839, 1. pochvalná zmienka: J. Bohdanov, ZSSR, č. 1801, 2. pochvalná zmienka: C. Groeneveld, Holandsko, č. 1817, 3. pochvalná zmienka: V. Jerochin, ZSSR, č. 1791, 4. pochvalná zmienka: Milan Nemček, ČSSR, č. 1779.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 1. septembra 1989 na horeuvedenú adresu redakcie. Po tomto termíne sa stáva výsledok definitívnym.


Vzad << >> Vpred