Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(31. 8. 1989)


Problém č. 1942

Ing. Peter Gvozdják, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)


Problém č. 1943

Ing. Peter Gvozdják, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+8=15)Kontrolná notácia: 1942: bKc1 Dc4 Vd2 Ve5 Sc5 Sd7 Je8 Pa3 a6 (9), čKb8 Dh6 Va8 Pa4 a5 a7 c6 h3 (8) – dvojťažka, 1943: bKh8 De5 Vc1 Vc8 Sc3 Je6 Pc6 (7), čKb6 Va6 Sc5 Pa4 a5 a7 d5 d6 (8) – dvojťažka.

V č. 1942 spracoval "novopečený" inžinier–architekt cyklus úvodníka, hrozby a dvoch matov vo forme zvodníka a riešenia. V č. 1943 si všimnite zdanlivú hru 1...Sd4 a hrozbu v tematickom zvodníku a v riešení.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1927 (Močalkin) z 6. 7. 1989. Zdanlivé hry 1...d:c4, e:d3 2.Dd8 (A), Df4 (B) mat. Zvodník 1.Dd8? (A) hr. 2.V:e4 (C) mat, 1...e:d3 2.Dh4 mat, viazne na 1...Se3! Zvodník 1.Df4? (B) hr. 2.Jf3 (D) mat, 1...d:c4 2.D:e4 mat, viazne na 1...J:c2! Rieši 1.Ja5 hr. 2.Jc6 mat, 1...d:c4, e:d3 2.V:e4 (C), Jf3 (D) mat. Samozrejme, že 1.e:d6? e.p. nie je vedľajšie riešenie, lebo sa nedá dokázať, že posledný ťah čierneho bol 1...d5. Moderna s násilným úvodníkom (Ing. O. Mihalčo, Košice). Aj keď viacero rôznorodých zámen hier a funkcií ťahov vzbudzuje úctu, niečo úlohe predsa len chýba (B. Moravčík, Banská Bystrica). Šablónovite pôsobiaci obsah s viditeľným úvodníkom (M. Nemček, Vrútky). Duchaplné "posúvanie" tematických matov do zvodníkov a ich následných hrozieb do tematických matov v riešení (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1928 (Pavlov) z 13. 7. 1989. Pokusy 1.Jd2?, Ja3?, Ja5?, J:d6?, Jf6?, Jc3?, Jb4? viaznu postupne na 1...J:d2!, Je1!, Jd2!, Jh4!, J~!, Jg1!, Je1! Rieši 1.Je7 hr. 2.Dd5 mat, 2.De4 mat, 2.Jf5 mat, 1...Vh5, Jg3, Jf~, Jh4! 2.De4, Dd5, Jf5, Dh8 mat. Čierny jazdec f3 "hrá osobku" na bielych jazdcov, ale všetko neustráži (B. Moravčík, Banská Bystrica). Téma pokusov a Fleck s pekným dlhým matom na h8 (Ing. O. Mihalčo, Košice). Niekedy veľa môže znamenať menej (M. Nemček, Vrútky). Výber prvého ťahu zo série trojitých hrozieb v dobrej konštrukcii (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Dnes výnimočne od 17. do 20. hod. sa v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277 uskutoční ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy. Očakáva sa veľká účasť mimobratislavských autorov.


Vzad << >> Vpred