Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 5. 1977)


 

Problém č. 672

Štefan Blunár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+12=21)


Problém č. 673

Rauf Aliovsadzade a

Medžun Vahidov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+8=14)Kontrolná notácia: 672: bKa1 Db6 Va5 Vf4 Se2 Sf6 Je8 Jf3 Pb4 (9), čKd5 Dg4 Vc5 Vh7 Sf8 Sb5 Jb1 Pc4 e3 e6 f5 h6 (12) – dvojťažka, 673: bKh7 De2 Vf1 Sd6 Jc7 Je8 (6), čKf7 Vf5 Sf6 Pc6 d3 d7 g7 h6 (8) – dvojťažka.

V č. 672 si treba všimnúť zdanlivé hry 1...Sc6, Vc6, Dg8, hoci tematický je iba prvý variant. Po úvodníku však možno objaviť tri tematické obrany. V zaujímavom č. 673 dvojice sovietskych problémistov žijúcich v Baku si okrem riešenia nezabudnite všimnúť aj zdanlivé hry 1...Vg5, Sg5.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 658 (Pituk) z 31. 3. 1977. Zvodník 1.Dc4? hr. 2.De4 mat, 1...Jf~ 2.D:f4 mat, viazne na 1...Jd4! ale aj na 1...De7!, čo je chyba. Zvodník 1.D:c6? hr. 2.De6 mat, 1...Jd4 (g7), De7 2.Df6, V:e7 mat, viazne na 1...Jd6! Rieši 1.D:c5 hr. 2.d6 mat a 2.d:c6 mat, 1...Je7, c:d5 2.D:e7, D:d5 mat. Škoda, že obsah v riešení je slabší ako vo zvodníkoch, pričom v prvom je veľká nepresnosť. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 659 (Mansfield) z 31. 3. 1977. Zdanlivé hry 1...d3, Je6 2.Dd5, De3 mat. Rieši 1.Vh3 hr. 2.De6 mat, 1...d3, Jc6(e3), g:h3 2.D:d3, Ve3, f3 mat. Brilantná zámena dvoch matov s využitím poloväzby. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 660 (Tokar) z 7. 4. 1977. Zdanlivé hry 1...S:f2, Sd7 2.D:b5, Db4 mat. Rieši 1.Dd8 hr. 2.Dd3 mat, 1...S:f2, Se4, Sd7, Sd6, J:d8 2.Dd5, Dd4, Dh4, Dg8, V:c5 mat. Výborná práca so šiestimi variantmi v ktorých je využitá poloväzba. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Oprava č. 640 (Salai) z minulej rubriky má opäť závadu: v diagrame A vedľajšie riešenie 1.Da6+! a v B dokonca dve vedľajšie riešenia: 1.Da6+! a 1.S:f5!

* Ing. J. Burda a R. Solarczyk opravujú č. 606 z 30. 9. 1976 nasledovne: bKg6 Da6 Vc8 Sc5 Jf8 Jg4 Pe2 e5 g3 (9), čKd5 De1 Vd1 Vf1 Sa8 Sh8 Jb1 Jd2 Pb3 d4 f2 f3 (12) – mat 2. ťahom. Zdanlivé hry 1...Jc4, Je4 2.D:a8, De6 mat. Zvodník 1.Da4? hr. 2.D:d4 mat, 1...Jc4, Je4 2.D:a8, D:b3 mat, viazne na 1...S:e5! Rieši 1.Dd3 hr. 2.D:d4 mat, 1...Jc4, Je4 2.D:f3, D:b3 mat. Prosíme o preskúmanie korektnosti úlohy mimo rámec našej dlhodobej riešiteľskej súťaže.


Vzad <<  >> Vpred