Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(26. 5. 1977)


Problém č. 674

Barry Barnes, V. Británia

3. čestné uznanie

The Problemist 1969

Mat 2. ťahom (10+7=17)


Problém č. 675

Matjaz Žigman, Juhoslávia

I. cena

Delo–Tovariš 1970

Mat 3. ťahom (5+4=9)Kontrolná notácia: 674: bKf5 Db7 Vh7 Sf8 Sh3 Jc7 Je4 Pb6 d5 g6 (10), čKd7 Sd8 Jh8 Pd6 e5 e7 f7 (7) – dvojťažka, 675: bKb5 Sc1 Jb3 Pb4 g7 (5), čKa3 Vb2 Pa2 c2 (4) – trojťažka.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Obe dnešné reprodukcie majú vysokú skladateľskú úroveň, veď sa umiestnili aj v Albume FIDE 1968–70. V č. 674 je spracovaná téma nášho IX. medzinárodného skladateľského turnaja vo forme riešenie a zdanlivé hry 1...g:f6+, f6. V č. 675 si treba všimnúť funkciu bPg7 a na druhej strane aj čPa2.

Riešenie problému č. 661 (Tokar) z 7. 4. 1977. Zvodník 1.Jd7? hr. 2.Df3 mat, 1...Ve5, Vf6 2.Jf6, Jc5 mat, viazne na 1...Vf5! Rieši 1.Jf7 hr. 2.Df3 mat, 1...Ve5, Vf6 2.Jd6, J:g5 mat. Duál po 1...Vd3 2.De5 mat a 2.J:g5 mat nepovažujeme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme, hoci na kráse úlohe nepridá. Dvojfázová zámena matov (Z–22–24) spracovaná vo forme zvodník – riešenie. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 662 (Valuška) z 14. 4. 1977. Zdanlivé hry 1...c:b5, d4, e4 2.D:c8, e:d4, J:e4 mat. Po úvodníku 1.Db1 tempo, sa maty zo zdanlivých hier zamenia nasledovne: 1...c:b5, d4, e4, S:b4, Sc~, Se6+ 2.V:b5, V:c4, Sd4, D:b4, J:b7, J:e6 mat. Dvojfázová zámena troch matov (Z–23–36). Výborná konštrukcia a úvodník. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 663 (Ančin) z 14. 4. 1977. 1.Jb5 hr. 2.Jd6+ K:d5 3.Sc6 mat, 1...K:d5 2.Df7+ Ke4 3.Jd6 mat, 1...Sa2 2.Sd3+ K:d5 3.Jc7 mat, 1...f2 2.Sg2+ Kf5 3.Jd4 mat, 1...Kf5 2.Dh5+ Ke4 3.Jc4 mat. Päť modelových matov – vynikajúci úspech, ktorého sa žiaľ popredný slovenský skladateľ Andrej Ančin nedožil. Škoda, že 1...Jc6 nebráni hrozbe, inak by po 2.Dg6+ Kd5 3.Jc7 mat vychádzal ďalší modelový mat (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad <<  >> Vpred