Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 6. 1977)


 

 

Problém č. 684

Halvar Hermanson, Švédsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+13=24)


Problém č. 685

Wolfgang Bär a

Helmut Klug, NDR

3. téma, 1. miesto

C. 20. 11. 1976

Mat 8. ťahom (10+11=21)Kontrolná notácia: 684: bKc1 Da5 Vh3 Vh4 Se3 Sh7 Je2 Jf1 Pc2 f6 g2 (11), čKe4 Dg6 Vg7 Vh5 Se1 Jf4 Jf5 Pb4 b7 c4 e5 f2 f7 (13) – dvojťažka, 685: bKa6 Vd7 Sc3 Sf5 Jc2 Je4 Pe2 e6 f7 g4 (10), čKf4 Va8 Sb1 Sh6 Jh5 Jh7 Pa7 c7 e7 f2 f6 (11) – osemťažka.

Obe dnešné úlohy sú záverečnými súťažnými problémami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže dotovanej Albumami FIDE, ktorá ešte stále nie je definitívne rozhodnutá. V č. 684 treba okrem riešenia objaviť aj zvodník. Č. 685 je víťazná práca 3. témy turnaja socialistických štátov (mnohoťažky so vzájomnou premenou bieleho a čierneho pešiaka na vežu, strelca alebo jazdca v hlavnom variante) – má hlavne za úlohu roztrhať 14–člennú vedúcu skupinu riešiteľov. Hlavný variant treba uviesť až do 7–meho ťahu. Úplné riešenie budeme hodnotiť 5–timi bodmi a za prípadné "neúplnosti" strhneme riešiteľom príslušné body.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 673 (Aliovsadzade a Vahidov) z 19. 5. 1977. Zdanlivé hry 1...Vg5, Sg5 2.De7, Da2 mat. Po úvodníku 1.Dg4 hr. 2.Dg6 mat, sa maty zo zdanlivých hier zamenia nasledovne: 1...Vg5, Sg5 2.D:d7, Dc4 mat. Vtipné sú aj vedľajšie varianty 1...Se7, g5 2.D:g7, Dh5 mat. Nejde ale 1.V:f5? d:e2! Zámena dvoch matov (Z–22–24) s využitím poloväzby. Škoda, že v úvodníku dáma "uteká" z brania. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 674 (Barnes) z 26. 5. 1977. Zdanlivé hry 1...f:g6+, f6 2.Kg5, J:f6 mat. Po úvodníku 1.J:d6 hr. 2.Dc6 mat, sa objavia ďalšie tri obrany s využitím poloväzby: 1...f:g6+, e6+, e:d6 2.K:e5, d:e6, Ke4 mat. Výborná ukážka spracovania poloväzby v dvoch fázach s dvoma čiernymi pešiakmi možnosť, ktorú v našom turnaji zatiaľ ešte nik nevyužil. Samozrejme že nejde 1.Kg5+? e6+!! Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred