Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 6. 1977)


Problém č. 682

Vladimir A. Jerochin, ZSSR

1. téma, 1. miesto

C. 20. 11. 1976

Mat 2. ťahom (11+9=20)


Problém č. 683

Venelin Alaikov, Bulharsko

1. téma, 3. miesto

C. 20. 11. 1976

Mat 2. ťahom (10+7=17)Kontrolná notácia: 682: bKh1 Dd1 Va4 Ve8 Sb8 Sf7 Jd5 Je4 Pb2 f4 g5 (11), čKf5 Da2 Vg4 Vh6 Sh3 Sh8 Ja1 Jg2 Pc4 (9) – dvojťažka, 683: bKh7 Dc5 Vf7 Se8 Sf2 Jb7 Je2 Pc6 g6 h4 (10), čKe6 Da8 Vd8 Vf1 Sc7 Jg7 Ph6 (7) – dvojťažka.

I. turnaj socialistických štátov v kompozičnom šachu skončil sa nasledovne: 1. ZSSR 654 bodov, 2. Rumunsko 519, 3. ČSSR 488,5, 4. Maďarsko 450, 5. NDR 448,5, 6. Bulharsko 363, 7. Mongolsko 334, 8. Poľsko 332. Naše tretie miesto ovplyvnila hlavne I. téma (dvojťažky so zámenou matov v ľubovoľnej forme, pričom v jednej z fáz je uskutočnená téma Nowotného na poli, ktoré frontálne susedí s poľom čierneho kráľa), ktorá bola nepresne definovaná a preto naše tri dvojťažky boli neprávom diskvalifikované. Pre zaujímavosť uverejňujeme dnes I. a III. miesto z tohto oddelenia. V č. 682 si okrem riešenia treba všimnúť aj zdanlivé hry 1...Vf6, Sf6, J:f4, c3 a v č. 683 treba okrem riešenia objaviť aj dva tematické zvodníky a v každej fáze porovnať maty po obranách 1...V:d6, S:d6 (téma Z–32–26). Veľmi nás budú zaujímať aj vaše názory a poznámky k obsahu oboch prác.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Naša dlhodobá riešiteľská súťaž, dotovaná Albumami FIDE, sa skončí v budúcej rubrike.

Riešenie problému č. 672 (Blunár) z 19. 5. 1977. Zdanlivé hry 1...Sc6, Vc6, Dg8 2.S:c4, Dd4, Vd4 mat, pričom poloväzba je využitá len v prvom variante. Po úvodníku 1.Jd4 hr. 2.D:e6 mat, sa poloväzba objaví po prvých troch obranách: 1...Sc6, Vc6, Sd7, Dg8 2.D:c6, D:c6, Jc7, Sf3 mat. Poloväzba kombinovaná so zámenou matov. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Stav dlhodobej riešiteľskej súťaže po č. 642–672. Maximálne dosiahnuteľný počet bodov 69 získalo 14 riešiteľov: Belluš, Hladík, Jarolín, Klimant, Kolčák, Kniebügl, Krošlák, Meri, Nagy, Polák, Reeh, Salai, Vokál a Žatko. 68 bodov získali 3 riešitelia: Bakalár, Moravčík a Sklenár, 67 bodov majú 5 riešitelia: Melicher, Pinter, Podolák, Šebian a Vítek, atď.


Vzad <<  >> Vpred