Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 6. 1977)


Problém č. 680

Valentin F. Rudenko, ZSSR

I. cena

Červonij Gyrnik, 1975

Mat 2. ťahom (6+6=12)


Problém č. 681

Valentin F. Rudenko, ZSSR

III.–IV. cena

The Problemist 1975

Mat 3. ťahom (9+10=19)Kontrolná notácia: 680: bKa8 Dg1 Va7 Vc1 Sf4 Jc7 (6), čKb6 Ja4 Jb4 Pa6 c5 c6 (6) – dvojťažka, 681: bKb2 Dg6 Vc3 Sg1 Je5 Pc4 e4 f2 g5 (9), čKd4 Vc8 Sb8 Sc2 Jh1 Jh6 Pc5 c6 g3 g4 (10) – trojťažka.

V oboch reprodukciách medzinárodného veľmajstra v kompozičnom šachu a v súčasnosti svetovej jedničky v skladaní šachových problémov je spracovaná téma Lačný: v dvojťažke po zvodníku a v trojťažke ako cyklická zámena druhých ťahov bieleho vo forme zdanlivé hry (1...S:e5, S:e4, Sa4) – riešenie.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 669 (Gebeľt) z 5. 5. 1977. Zvodník 1.De1? hr. 2.De4 mat, 1...Je3, Dd3 2.Dd2, De5 mat, viazne na 1...J:d6! Zvodník 1.Jf5? hr. 2.Je7 mat, 1...Je3, De3 2.J:e3, Vd6 mat, viazne na 1...Je5! Zvodník 1.J:c8? hr. 2.Je7 mat, 1...Je3 De3 2.Jb6, Vd6 mat, viazne na 1...Db8! Rieši 1.Jge4 hr. 2.D:c5 mat, 1...Je3, Db4 2.Jc3, Dg5 mat. Štvornásobná zámena dvoch matov (Z–42–47) s použitím poloväzby v šiestich rôznych variantoch. Dobrá práca, len škoda, že prvý zvodník je dosť drasticky vyvrátený a tretí zase hodne drastický. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 670 (Jerochin) z 12. 5. 1977. Zvodník 1.Sd7? hr. 2.Sg4 mat, 1...Vc6+, D:f2 2.S:c6, Dc6 mat, viazne na 1...Sf1! Rieši 1.De6 hr. 2.Dg4 mat, 1...Vc6, D:f2 2.D:c6, S:c6 mat. Recipročná zámena dvoch matov (Z–22–22) s využitím poloväzby – len treba veriť, že aj schéma úlohy bude originálna. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 671 (Kubbeľ) z 12. 5. 1977. 1.Dh8 hr. 2.Df7+ K:h8 3.Dg7 mat, 1...e6 2.Dg4! a 3.Dg7 mat, 1...Se6 2.Dd4! a 3.Dg7 mat. Miniatúrka s využitím vzájomného prerušenia pešiaka a strelca. Klasická, ale zato vtipná maličkosť. Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad <<  >> Vpred