Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 9. 6. 1977)


Problém č. 678

Lev Ulanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)


Problém č. 679

Halvar Hermanson, Švédsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)Kontrolná notácia: 678: bKd7 De1 Ve8 Sb2 Jf6 Jh7 Pc4 d6 e2 e4 g3 (11), čKe5 Jc3 Jd4 Pb3 c5 e6 f7 g5 (8) – dvojťažka, 679: bKc7 Df1 Va6 Vd1 Sb2 Se2 Jc8 Jg6 Pf3 (9), čKd5 Vd4 Sf8 Jd2 Pb4 c5 f2 g7 (8) – dvojťažka.

Č. 678 obsahuje zámenu dvoch matov spracovanú vo forme zvodník – riešenie s využitím poloväzby po 1...Jd~, Jc~ v každej fáze. Aj v č. 679 od popredného švédskeho skladateľa svetovej triedy – bývalého zlievárenského robotníka možno objaviť zámenu dvoch matov spracovanú vo forme zvodník – riešenie, len škoda, že zvodník je bohatší po obsahovej stránke ako riešenie.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 667 (Blunár) z 28. 4. 1977. Zdanlivé hry 1...Sf2, Se5 2.Dd5, c:d3 mat. Rieši 1.Jg6 hr. 2.Sf5 mat, 1...Sf2, Se6 2.D:d3, De5 mat. Duál po 1...Se5 2.Sf7 mat aj 2.D:e5 mat nepovažujeme za škodlivý (a preto ho ani nebodujeme), lebo obrana nekryje hrozbu. Autor vylepšuje č. 667 nasledovne: bKb8 Dd6 Va4 Vf1 Sc8 Jd1 Jf4 Pc2 g3 (9), čKe4 Da2 Sc4 Sd4 Pb6 c5 d3 g5 h5 h6 (10) – mat 2. ťahom. Zdanlivé hry 1...Sf2, Se5 2.Dd5, c:d3 mat, 1.g4? h:g4!, 1.J:h5?, Jg2? Je2?, J:d3? viazne na 1...Sf2! Rieši 1.Jg6! hr. 2.Sf5 mat, 1...Sf2, Se6 2.D:d3, De5 mat. V úlohe možno objaviť teraz 8 tematických variantov obsahujúcich využitie poloväzby. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 668 (Kopnin) z 5. 5. 1977. Zdanlivé hry 1...V:g6, V:f5 2.Jd5, Ja6 mat. Po úvodníku 1.Je7 hr. 2.Df1 mat sa maty zo zdanlivých hier zamenia nasledovne: 1...V:g6, V:f5 2.Jed5 (Jcd5?), Jec6 (Ja6?) mat. Téma Z–22–44 s využitím poloväzby. Vtipné je aj využitie antiduálu v riešení. Samozrejme, že nejde 1.J:d6? De2!, 1.Je3? De4! a ani 1.D:d6? D:d7!, na čom mnohí riešitelia zbytočne stratili body. Dobrá práca. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred