Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 5. 1977)


Problém č. 670

Vladimir A. Jerochin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)


Problém č. 671

Leonid I. Kubbeľ, ZSSR

Šachmaty v SSSR, 1977, č. 3

Mat 3. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: 670: bKh6 Da6 Va3 Ve5 Sb5 Sh4 Jf2 Pb7 d2 (9), čKf3 De3 Vc3 Vh1 Sg2 Jc1 Pd4 f4 h3 h7 (10) – dvojťažka, 671: bKc3 Dc4 Sf8 Jf7 (4), čKh7 Sc8 Pe7 (3) – trojťažka.

Vladimir Jerochin – popredný leningradský problémista známy naším čitateľom hlavne z minuloročného skladateľského turnaja predstavuje sa dnes úlohou, v ktorej spracoval dvojfázovú zámenu matov (Z–22–24) s využitím poloväzby vo forme zvodník – riešenie. Č. 671 vzniklo tiež v Leningrade, no už pred 41 rokmi, t. j. v roku 1936 a bolo publikované až po nájdení šachového archívu vynikajúceho sovietskeho problémistu zahynuvšieho v obkľúčenom a fašistami vyhladovanom Leningrade v roku 1942.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 655 (Tokar) z 17. 3. 1977. Zvodník 1.Jb5? hr. 2.d3 mat, 1...Dd6, Sd4 2.J:c3, Jd6 mat, viazne na 1...S:f4! Vadia duály po 1...Dc4 2.D:c4 mat a 2.J:f6 mat a 1...Dd5 (d7) 2.J:f3 mat a 2.J:f6 mat. Zvodník 1.Jc6? hr. 2.d6 mat, 1...D:b3, Sd4 2.J:f6, Dd5 mat, viazne na 1...Dd6!, no opäť zle pôsobí duál po 1...Dd5 (c4) 2.J:f6 mat a 2.D:d5 (c4) mat. Rieši 1.Dc4 hr. 2.Dd3 mat, 1...Da6, S:f4, D:c4, Jg3+ 2.Jb5, Jc6, J:f6, J:g3 mat. Trojfázová zámena matov s bohatým využitím poloväzby, no škoda nepresnosti vo zvodníkoch, ktoré sa asi sotva dajú odstrániť. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 656 (Zagorujko) z 24. 3. 1977. Zdanlivé hry 1...D:d3, Sd6 2.D:d3, Jb6 mat. Rieši 1.Ve6 hr. 2.Df6 mat, 1...D:d3, Sd6, Jd6, Se4 2.Jb6, Sc4, Ve5, S:e4 mat. Polorecipročná dvojfázová zámena matov (Z–22–23) s využitím poloväzby. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 657 (Zagorujko) z 24. 3. 1977. Zvodník 1.Db1? hr. 2.c3 mat, 1...Vf1, Vg1 2.Jg3, Jf2 mat, viazne na 1...Sc3! Zvodník 1.Da8? hr. 2.c7 mat, 1...Vf8, Vg8 2.Jg3, Jf3 mat, viazne na 1...Se8! Rieši 1.Da5 hr. 2.D:e5 mat, 1...Vf5, Vg5 2.Jg3, Jf2 mat. Škoda, že maty 2.Jg3, Jf2 vychádzajú vždy (idú z pozície na 1...Vf~, Vg~), čo rozhodca turnaja iste bude hodnotiť záporne. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Autor problému č. 640 (Salai) z 27. 1. 1977 opravuje svoju úlohu pridaním čPf7. Nekorektnosť. Prosíme o preskúmanie korektnosti úlohy mimo rámec našej dlhodobej súťaže.


Vzad <<  >> Vpred