Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 1. 1977)


 

Problém č. 640

Ladislav Salai sr., ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+5=12)

A. Diagram B. Jc6–e6


Problém č. 641

Dr. Wilhelm Massmann a

Dr. Karl Fabel, NSR

Basler Nachrichten 1955

Mat 3. ťahom (4+3=7)

 Kontrolná notácia: 640: bKa1 Da2 Ve2 Se3 Sg6 Jc6 Pf3 (7), čKd3 Ve4 Vf5 Sh7 Pc3 (5) – dvojťažka, ako aj po preložení bJc6 na e6, 641: bKh2 Dd4 Va1 Vf1 (4), čKe2 Jb1 Jd1 (3) – trojťažka.

V druhom originálnom príspevku nášho tohoročného turnaja si v č. 640 okrem zdanlivej hry 1...V:e3 2.Da6 mat v oboch dvojníkoch treba všimnúť aj obranu s niektorou z čiernych veží, po ktorej bude priviazaná bDa2 ale súčasne aj jedna čierna veža. V reprodukovanej miniatúrke č. 641 Vás iste zaujme perfektné využitie väzby niektorého z čiernych jazdcov po tematickej obrane 1...Je3, Jbc3.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 626 (Retter) z 9. 12. 1976. Zvodník 1.De7? hr. 2.Dd6 mat, 1...Dd4, d5 2.V:g5, Vg4 mat, viazne na 1...V:e6! Zvodník 1.Db4? hr. 2.Dd6 mat, 1...d5, V:e6 2.Ve3, V:g5 mat, viazne na 1...Dd4! Preto 1.Dc6 hr. 2.D:d6 mat, 1...V:e6, Dd4 2.Vg4, Ve3 mat. Ťažká téma Z–32–33 spracovaná perfektne čisto s využitím škodlivého motívu blokovania poľa. Rozhodne najlepšia skladba v celej doterajšej súťaži (Ján Golha, Lúčnica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 627 (Zagorujko) z 16. 12. 1976. Zdanlivé hry 1...Sb4, Jc3 2.J:e5, J:a3 mat. Po úvodníku 1.De1 tempo, vyjdú po nových obranách 1...S:c5, d4 maty zo zdanlivých hier: 2.Je5, Ja3 mat. Téma Ruchlis, žiaľ s neekonomickým bSh8. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* V nasledujúcom Šachovom okienku (3. 2. 1977) vypíšeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú Albumami FIDE.

* Pretože do 31. 12. 1976 R. Fischer (USA) nepotvrdil svoju účasť v štvrťfinálových zápasoch o titul majstra sveta v praktickom šachu, bude súperom nášho Ing. Vlastimila Horta sovietsky exmajster sveta Boris Spasskij. Match sa uskutoční pravdepodobne v islandskom Reykjaviku.


Vzad <<  >> Vpred