Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 1. 1977)


Problém č. 638

Sergej Šedej, ZSSR

II. cena, Čs. šach 1965

Mat 2. ťahom (10+9=19)


Problém č. 639

A. Čumakov, ZSSR

Kurskaja pravda 1975

Mat 3. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: 638: bKe1 Da7 Ve3 Vh4 Sg2 Jc3 Je5 Pb5 c2 f5 (10), čKd4 Dg4 Sf4 Jb8 Pc4 c5 e2 g3 h5 (9) – dvojťažka, 639: bKa2 Dd4 Sc3 Sh1 (4), čKe2 Sf4 Pg5 (3) – trojťažka.

Č. 638 od popredného sovietskeho skladateľa je ďalším príkladom na využitie poloväzby aspoň vo dvoch fázach, pričom tematickými obranami vo zvodníku a v riešení sú 1...S~, S:d3! Meno autora č. 639 je naším čitateľom dobre známe zo VII. medzinárodného skladateľského turnaja trojťažiek – Hlas ľudu 1975 v ktorom získal 4. pochvalnú zmienku. Autor sa špecializuje na trojťahové miniatúry komponované v štýle českej školy úlohovej. Čitatelia mesačníka Šachmaty v SSSR č. 639 vyhodnotili ako najlepšiu miniatúrku uverejnených úloh sovietskych autorov počas roka 1975. Nájdete v nej štyri modelové maty.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 624 (Šapovalov) z 2. 12. 1976. Zdanlivé hry 1...S:c3, d:c3 2.Df5, Dd6 mat. Zvodník 1.Df2? hr. 2.D:d4 mat a 2.Dd2 mat, 1...d:c3, S:c3 2.Jc5, Df5 mat, viazne na 1...Ve3! Rieši 1.Db6 hr. 2.D:d4 mat, 1...d:c3, S:c3 2.Dd6, Jc5 mat – teda téma Z–32–23, ale bez cyklických efektov, lebo jeden z matov sa vždy v jednej z ďalších fáz zachováva. V podstate sa teda jedná iba o tému Z–22–23. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 625 (Polák) z 9. 12. 1976. Zdanlivé hry 1...Df5, Jf5 2.Sd6, f4 mat. Rieši 1.Se6 hr. 2.Vc5 mat, 1...De4, Je4 2.Sd6, f4 mat. Téma Ruchlis využitím obranného motívu blokovania poľa – vtipný nápad mladého problémistu zo Seneckého okresu. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Autor problému č. 602 (Braude) z 16. 9. 1976 opravuje svoju úlohu premiestnením čJc3 na h6. Prosíme o preskúmanie korektnosti úlohy začo vám vopred ďakujeme.


Vzad <<  >> Vpred