Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 1. 1977)


Problém č. 636

József Szöghy, Maďarsko

Dunaujvárosi Hirlap 1962

Mat 2. ťahom (11+7=18)

A. Diagram B. Pf7–g5


Problém č. 637

Gorazd Kollárik, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)

 Kontrolná notácia: 636: bKd1 Dh7 Va4 Vh6 Sa3 Sa8 Ja6 Jd8 Pb3 c2 d4 (11), čKd5 Vb7 Vc6 Se5 Ja7 Pf4 f7 (7) – dvojťažka, ako aj po preložení čPf7 na g5, 637: bKg5 Dh7 Va5 Jd8 Jf2 Pb7 g4 g6 (8), čKe5 Da6 Sb5 Jb6 Jd5 Pd4 d6 g7 (8) – dvojťažka.

V reprodukovanom č. 636 sa v každom riešení po obrane s niektorou čiernou vežou dostane druhá čierna veža do väzby, čo je vlastne poloväzba a to je téma nášho IX. medzinárodného skladateľského turnaja, v ktorom ju však treba spracovať aspoň v dvoch fázach. Č. 637 je prvým originálnym príspevkom tohto turnaja. Po zvodníku 1.Dg8? sú tematickými obranami 1...Sd7, Jc4 (f4), pričom buď čJd5 alebo čSb5 sa dostal do väzby. Po správnom úvodníku sa situácia trochu zmení (voľná zámena matov s využitím poloväzby).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každého problému odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 622 (Pituk) z 25. 11. 1976. Zvodník 1.Db2? hr. 2.De5 mat, 1...Vf:f5, Vg:f5 2.De2, Dd4 mat, viazne na 1...K:f5! Zvodník 1.Dc1? hr. 2.Df4 mat, 1...Vf:f5, Vg:f5 2.De3, Dc4 mat, viazne na 1...e5! Rieši 1.Dd6 hr. 2.De5 mat, 2.Df4 mat, 1...Vf:f5, Vg:f5 2.Ve1, Dd4 mat. Samozrejme, že nejde 1.Dc5? Sd5!, na čom sa potkli viacerí dobrí riešitelia. Veľmi pekná skladba nášho nestarnúceho majstra športu (Ján Golha, Lúčnica).

Riešenie problému č. 623 (Mironov) z 2. 12. 1976. Zvodník 1.Dc2? hr. 2.Vd1 mat, 1...Vc6, c5 2.Df5, De4 mat, viazne na 1...e5! Zvodník 1.Dc3? hr. 2.Vd1 mat, 1...Vc6, c5 2.De5, Df3 mat, viazne na 1...f:e6! Úvodník 1.Va4 hr. 2.Vd4 mat, 1...Vc6, c5, V:d6 2.Dg5, Dh1, Ve5 mat. Dobrá práca na tému Z–32–26 pričom v úlohe možno nájsť sedem rôznych blokovaní poľa. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred