Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 6. 1. 1977)


Problém č. 634

Pál Siklósi, Maďarsko

4. pochvalná zmienka

Dunaujvárosi Hirlap 1962

Mat 2. ťahom (8+11=19)


Problém č. 635

Mukkur Parthasarathy a

Dr. S. Subrahmanyam, India

5. čestné uznanie, B.C.F. 1962

Mat 2. ťahom (9+9=18)Kontrolná notácia: 634: bKe3 De8 Vd4 Sb7 Sc7 Jg7 Pd6 f2 (8), čKe5 Dh7 Vb6 Ve6 Sa7 Sf5 Je7 Pb5 f6 g5 h6 (11) – dvojťažka, 635: bKh8 Dg8 Va1 Vg3 Sa8 Jd1 Jh4 Pf2 f4 (9), čKh1 Dc5 Vb7 Ve4 Pa2 c7 f5 f6 h2 (9) – dvojťažka.

Riešenie oboch dnešných úloh, ktoré sú príkladmi na tému nášho už IX. medzinárodného skladateľského turnaja, vypísaného podrobnejšie nižšie (v č. 634 si treba okrem riešenia všimnúť aj zdanlivé hry 1...Jc6, Ve:d6 – téma Z–22–44 a v č. 635 od popredných indických problémistov si okrem riešenia treba všimnúť aj dva tematické zvodníky) zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej dvojťažky odmeníme hodnotnou šachovou knihou.


IX. Medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek – Hlas ľudu 1977

Redakcia krajského denníka Hlas ľudu vypisuje na rok 1977 svoj IX. medzinárodný skladateľský turnaj v skladaní dvojťažiek so zámenou hier v dvoch alebo viacerých fázach a využitím poloväzby. Tému možno spracovať v ľubovoľnej forme.

Rozhodcom turnaja je prof. Karol Mlynka (ČSSR), ktorý udelí 3 ceny (250, 150 a 100 Kčs), 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky.

Úlohy vyhotovené na diagrame v ľubovoľnom počte a s presným riešením na tej istej strane ako je diagram a adresou autora treba zaslať najneskôr do 30. 11. 1977 na adresu redakcie uvedenú vyššie. Vyzývame preto hlavne domácich autorov, aby sa so svojimi príspevkami poponáhľali, aby sme Vám ich nemuseli vracať pre nedostatok miesta, ako tomu bolo v minuloročných našich dvojťahových turnajoch. Zároveň Vás tiež prosíme o propagáciu tohto turnaja.

* Koncom minulého roka sme rozoslali všetkým našim pravidelným skladateľom a riešiteľom našu tradičnú novoročnú štvorstranovú prílohu Šachového okienka. Okrem propozícií IX. a definitívneho výsledku VII. medzinárodného skladateľského turnaja obsahuje aj podrobnosti o novej dlhodobej riešiteľskej súťaži, ktorá bude vypísaná v prvej februárovej rubrike (3. 2. 1977). Ak by sme prílohu niekomu zabudli poslať, radi mu ju ešte na požiadanie zadarmo zašleme.


Vzad <<  >> Vpred