Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 12. 1976)


Problém č. 631

Jurij M. Gordian, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)


Problém č. 632

Viktor I. Vovnejko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+8=20)Kontrolná notácia: 631: bKa7 Vb5 Vd1 Sa2 Sf4 Jc4 Je4 Pd5 g4 (9), čKd4 Dg1 Vh2 Vh5 Jf2 Jg5 Pb7 c3 d3 f3 (10) – dvojťažka, 632: bKe8 Dg8 Vc3 Vf8 Sd1 Se3 Jf3 Jg2 Pb2 e7 f4 h5 (12), čKe4 Vd5 Sg1 Ja5 Jg3 Pc4 c5 d7 (8) – dvojťažka.

Dnešnými dvoma originálnymi dvojťažkami končí jednak náš VIII. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek vo dvoch alebo viacerých fázach s využitím škodlivého motívu blokovania poľa (v č. 631 okrem zvodníka a riešenia si všimnite aj zdanlivé hry 1...Jg:e4, Jf:e4 a v č. 632 treba objaviť tému Z–32–62, t. j. tému Ruchlis spracovanú v troch fázach vo forme dvoch zvodníkov a riešenia) a dlhodobá riešiteľská súťaž, v ktorej konkurovali problémy č. 597 až 632.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 621 (Žuk) z 25. 11. 1976. Zdanlivé hry 1...Sc4, Sd5+ 2.Vb3, Ve4 mat. Rieši 1.Ke2 hr. 2.Jf3 mat, 1...Sc4, Sd5 2.Vd3, Ve8 mat. Zámena dvoch matov s využitím škodlivého motívu blokovania poľa so zaujímavým využitím oboch bielych batérií. Maximálne bolo možné získať 2 body.


* * *

A pretože zajtra je Silvestra, pobavte sa na nasledujúcej žartovnej scénke, ktorú sovietsky autor Jurij Dorogov nazval


Prvý kontakt

Na čiernomorskom pobreží Kaukazu bolo 31. decembra 1999 nádherné slnečné počasie. Tak som sa uchýlil do úžľabiny medzi večne zelené stromy a začal som riešiť šachové úlohy. Keď ma po chvíli premohla únava, natiahol som sa do trávy a usnul som. No za hodinku som mal pocit, že sa niekto na mňa díva. Keď som otvoril oči stála pri mne čudná postava podobajúca sa na potápača. "Čo tu hľadáte?", spýtal som sa ho s úžasom. "Priletel som nadviazať kontakt", odpovedal cudzinec kovovým hlasom. "Aký kontakt?" "Medzi obyvateľmi našej a vašej planéty", odpovedal cudzinec. "To znamená, usmial som sa, že ste z inej planéty?" "Presne tak." Chcel som v otázkach pokračovať, no vtom cudzí kozmonaut zbadal moju šachovnicu. "Čo je to za aparát?", spýtal sa ma. "To je taká hra – hovorí sa jej šachy" a stručne som mu vysvetlil pravidlá. "Rozumiem," odpovedal neznámy. "Zahrajme si!". Nuž čo som mal robiť, pustil som sa s ním do hry. I keď mal cudzinec elektronické vybavenie, priveľa mu to nepomohlo. Mal som prevahu štyroch ľahkých figúr a môj súper sa mal už vlastne dávno vzdať, veď partia práve dospela do pozície diagramu č. 633 (bKd3 Sa6 Sb6 Jf4 Jg4 Pa7 h6 (7), čKa1 Pa2 h2 (3)).Problém č. 633

Jurij Dorogov, ZSSR

Prameň neznámy

Pozri text (7+3=10)I zahral som ostro 1.Kc2 súcitne hľadiac na súpera, ktorý nemôže už zabrániť hrozbe 2.Sd4 mat. No chlapík ma však nečakane prekvapil – odpovedal 1...h1 – kráľ! "Čože", divil som sa, "nemôžete predsa premeniť pešiaka na kráľa"! "Prečo nie? Sám ste povedali, že ak pešiak sa dostane na posledný rad, môže sa premeniť na ľubovoľnú figúru." Skutočne, zabudol som dodať, že sa to nevzťahuje na kráľa. A cudzinec rezolútne ukázal na pole h1: "Tam mám druhého kráľa, celú partiu som založil na tejto kombinácii". Keďže nebolo vhodné začínať prvý kontakt sporom, neostalo mi nič iné, než dohrať partiu za tejto situácie. No ale čo hrať? Po 2.Sd4 je prvý kráľ v mate a druhý v pate a po 2.a8D alebo 2.Sb7 je druhý kráľ v mate a prvý v pate. A tu ma napadla pozoruhodná myšlienka: "Ja ti dám ľubovoľnú figúru!" a pomaly som potiahol pešiakom na a8 a vyhlásil: 2.a8 – čierny kráľ! "Staviate mi tretieho kráľa? Spýtal sa ma udivene môj súper". "Pravdaže, keď ľubovoľnú figúru, tak ľubovoľnú, o farbe kameňa som sa v pravidlách predsa tiež nezmienil." Proti tomu sa nedalo nič namietať a protihráč pokračoval 2...Kb8 3.h7 Ka8 4.h8D – a mat všetkým trom kráľom. Cudzinec iba niečo zamrmlal v cudzom jazyku, na nebi vyšľahol stĺp ohňa a môj súper opustil Zem a ani nepovedal odkiaľ priletel. Asi sa urazil a už ho na Zemi nikdy neuvidíme. Je však možné, že aj pilne trénuje!


Vzad <<  >> Vpred