Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 2. 1977)


Problém č. 648

Jan Hartong, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)


Problém č. 649

Francisco Salazar, Španielsko

1. m. I. SSKŠ, A2

Mat 2. ťahom (13+7=20)Kontrolná notácia: 648: bKb7 Da6 Va5 Vh4 Sd8 Sg2 Jd6 Pc3 e2 f5 f6 (11), čKe5 Se6 Jh1 Pc5 d5 d7 f7 g3 (8) – dvojťažka, 649: bKd3 Dd2 Vc4 Ve8 Sd5 Se3 Je5 Pc6 e2 e4 f4 f5 f7 (13), čKd6 Dg7 Sb5 Ja6 Jg5 Pb3 c7 (7) – dvojťažka.

Č. 648 je už štvrtým originálnym príspevkom nášho medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek s využitím poloväzby aspoň v dvoch fázach. Jeho autorom je jeden z najznámejších svetových skladateľov vynikajúcej úrovne – Jan Hartong (zdanlivé hry 1...c4, d4). Č. 649 je 2. miesto Prvej svetovej súťaže v kompozičnom šachu v téme A2 (zámena šachov bielemu kráľovi). Podľa posudku rozhodcu úloha nezískala prvú priečku len pre duál po netematickej obrane 1...S:c6.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 632 (Vovnejko) z 30. 12. 1976. Zvodník 1.Vd3? hr. 2.D:d5 mat, 1...c:d3, V:d3 2.Jd2, Jg5 mat, viazne na 1...V~! Zvodník 1.Vf5? hr. 2.D:d5 mat, 1...V:f5, J:f5 2.Jd2, Jg5 mat, viazne na 1...V:d1! Rieši 1.Sd4 hr. 2.Sc2 mat, 1...c:d4, V:d4 2.Jd2, Jg5 mat. Vynikajúca úloha na zámenu dvoch obrán spracovaná v troch fázach (Z–32–62). Škoda, že oba zvodníky nemajú príliš pekné vyvrátenia. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 634 (Siklósi) z 6. 1. 1977. Zdanlivé hry 1...Jc6, Ve:d6 2.d7, Vd5 mat. Po úvodníku 1.Dh5 hr. 2.Dh2 mat, sa objaví ďalšie využitie témy poloväzby: 1...Sh3, g4 2.f4, Ve4 mat. Perfektne jednotné využitie témy poloväzby v dvoch fázach spojené s voľnou zámenou dvoch matov (Z–22–44). Jednota škodlivých motívov v oboch fázach je priam nenapodobiteľná. Odmenu za správne riešenie dostane Štefan Packa zo Sládečkoviec.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže z minulého roku (č. 597–632) uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred