Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 3. 3. 1977)


Problém č. 650

Jurij G. Gorbatenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)


Problém č. 651

Erkki A. Wirtanen, Fínsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)Kontrolná notácia: 650: bKd6 De8 Vc5 Vg4 Se1 Sh5 Jc3 Jg3 Pb6 c2 g6 h2 (12), čKe3 Sc8 Je6 Je7 Pb7 d5 d7 f5 g7 (9) – dvojťažka, 651: bKh1 Dc4 Ve8 Sa8 Jb5 Jh5 Pd4 g2 g4 g5 (10), čKe4 De6 Vc8 Ve5 Sd6 Jc2 Jd5 Pb4 e3 (9) – dvojťažka.

Č. 650 je konštruované vo forme zvodník – riešenie. Č. 651 má zase okrem riešenia aj zdanlivé hry 1...V:g5, Dh6, D:g4.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Ak si prečítate aj nasledujúci text, zistíte, že našej dlhodobej riešiteľskej súťaže bohato dotovanej Albumami FIDE sa ešte stále môžete zúčastniť.


Dôležité upozornenie našim čitateľom

Riešiteľská komisia sekcie kompozičného šachu ŠS ÚV ČSZTV určila riešiteľskú súťaž Hlasu ľudu v Šachovom okienku počas roka 1977 ako 1. etapu II. preboru ČSSR v riešení šachových problémov. Do 2. etapy (finále preboru), ktorá sa uskutoční sústredením najlepších riešiteľov ČSSR v prvej polovici roka 1978 formou riešenia na čas, postúpi jeden riešiteľ s najväčším súčtom bodov, ktoré získal za riešenia šachových problémov uverejnených v našich dvoch dlhodobých riešiteľských súťažiach, ktoré plánujeme vypísať v roku 1977 v našej rubrike. Pretože I. tohoročná dlhodobá riešiteľská súťaž už začala problémom č. 642 (je aj bohato dotovaná Albumami FIDE) opakujeme kontrolné notácie úloh č. 642–649 a umožňujeme tak čo najväčšiemu počtu riešiteľov zúčastniť sa tejto súťaže: 642: bKh5 Da1 Va2 Jf5 Pd3 (5), čKf3 Sc1 (2) – mat 2. ťahom. 643: bKb3 Da7 Vd2 Sf1 (4), čKc6 Pd6 (2) – mat 2. ťahom. 644: bKg4 Db4 Vf5 Vh6 Sh2 Sh7 Jb2 Jd6 Pa6 c3 c6 g5 (12), čKd5 Jd4 Pc4 e5 f6 (5) – mat 2. ťahom. 645: bKd6 Dh6 Vc8 Sa3 Jc3 Je4 Pb2 c4 (8), čKd4 Vd1 Ve1 Sg6 Pb3 b5 d2 d3 f2 f3 h5 h7 (12) – mat 2. ťahom. 646: bKd1 Dh7 Va4 Vh6 Sa3 Sa8 Ja6 Jd8 Pb3 c2 d4 (11), čKd5 Vb7 Vc6 Se5 Ja7 Pf4 f7 (7) – mat 2. ťahom, (pozícia A je diagram, B: čPf7–g5). 647: bKb8 Dd4 Va4 Se6 Jh1 Jh7 (6), čKh4 Sg3 Je4 Pe5 e7 f4 h2 h5 (8) – mat 2. ťahom. 648: bKb7 Da6 Va5 Vh4 Sd8 Sg2 Jd6 Pc3 e2 f5 f6 (11), čKe5 Se6 Jh1 Pc5 d5 d7 f7 g3 (8) – mat 2. ťahom. 649: bKd3 Dd2 Vc4 Ve8 Sd5 Se3 Je5 Pc6 e2 e4 f4 f5 f7 (13), čKd6 Dg7 Sb5 Ja6 Jg5 Pb3 c7 (7) – mat 2. ťahom.

* Riešenie č. 642–649 zašlite najneskôr do 10 dní na horeuvedenú adresu redakcie.

* Sľúbený výsledok riešiteľskej súťaže (č. 597–632) uverejníme z technických príčin v budúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred