Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 3. 1977)


Problém č. 652

Semen Z. Satanovskij a

Michail S. Satanovskij, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)


Problém č. 653

Jerzy Konikowski, Poľsko

II. cena

Večernij Sverdlovsk 1966

Mat 3. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: 652: bKa1 Dg1 Vd4 Ve6 Sb8 Jc5 Jh4 Pd3 (8), čKf4 Va5 Ve5 Sh8 Jd6 Pa3 e4 h7 (8) – dvojťažka, 653: bKb1 Da5 Sc8 Sf4 (4), čKa8 Da7 Pe6 (3) – trojťažka.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali problémy č. 597 až 632. Maximálne bolo možné získať 88 bodov, z toho za nekorektnosti 8 (2 za vedľajšie riešenie v č. 598, 602 a 606, 1 za duál v č. 610 a 1 za neriešiteľnosť v č. 629). Poradie riešiteľov je nasledujúce: I. cena 88 bodov: Ivan Jarolín, Bratislava (Album FIDE 1965–1967), II. cena 86 bodov: Ing. Alfréd Baroška, Kalná nad Hronom (Album FIDE 1914–44/III), III. až VIII. cena ex aequo 85 bodov: Jozef Žatko, Chynorany (Album FIDE 1914–44/II), Václav Kotěšovec, Praha (Album FIDE 1914–44/I), Marek Kolčák, Dolný Kubín (Album FIDE 1945–55), Miroslav Svítek, Tura Lúka (Album FIDE 1962–64), Ján Bakalár, Žilina (M. Havel: České granáty (1898–1958) a Ing. Ladislav Krump, Levice (I. Mikan: Dobrodružství 64 polí), IX.–X. cena ex aequo 84 bodov: Jaroslav Anft, Most a Ján Golha, Lúčnica (V. Pachman: Vybrané šachové skladby).

Z riešiteľov, ktorí dosiahli aspoň 30 bodov vyhrávajú hodnotné šachové knihy: Ján Fábry (Poprad), Libor Grgurič (Trenčín), Jozef Kandera (Topoľčany), Jozef Líška (Bratislava), Pavel Macho (Nitra), Ondrej Onderčanin (Bratislava), Rudolf Petr (Banská Bystrica), Milan Pleva (Dolná Súča), Juraj Šťastný (Zvolen) a Karol Wagner (Réca).

Výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme a ostatným riešiteľom želáme veľa úspechov v našich nasledujúcich dlhodobých riešiteľských súťažiach. Poradie riešiteľov na ďalších miestach uverejníme v nasledujúcom Šachovom okienku.


Vzad <<  >> Vpred