Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 3. 1977)


Problém č. 654

Gorazd Kollárik, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)


Problém č. 655

Ivan Tokar, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+11=23)Kontrolná notácia: 654: bKb7 Da5 Vg4 Sa7 Sg8 Jg1 Jg6 Pc2 d2 d3 (10), čKd4 Dh4 Ve4 Vf4 Jb6 Pa2 b4 c5 c7 (9) – dvojťažka, 655: bKh1 Db3 Ve8 Vh4 Sa2 Sc5 Jd4 Jh5 Pc2 d2 f4 g5 (12), čKe4 De6 Vf6 Sa8 Se5 Jf1 Jg6 Pc3 f2 f3 f5 (11) – dvojťažka.

V č. 654 okrem riešenia si treba všimnúť aj zdanlivé hry 1...c4, Jd7 a v č. 655 okrem riešenia aj dva tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 635 (Parthasarathy a Subrahanyan) z 6. 1. 1977. Zvodník 1.Vb3? hr. 2.Dg2 mat, 1...Vb8, Df8 2.Jc3, Je3 mat, viazne na 1...Ve8! Zvodník 1.Vc3? hr. 2.Dg2 mat, 1...Vb8, Ve8 2.Jb2, Je3 mat, viazne na 1...Df8! Rieši 1.Ve3 hr. 2.Dg2 mat, 1...Vb8, Df8, Ve8 2.Ve1, Jb2, Jc3 mat. Vynikajúci nápad. Odmenu za správne riešenie dostane Ján Gašparovič z Partizánskeho.

Riešenie problému č. 636 (Szöghy) z 13. 1. 1977. Pozícia A: 1.Dd3 hr. 2.Df3 mat, 1...V:b3, Vc3 2.c4, Jb4 mat. Pozícia B: 1.Df5 hr. 2.D:e5 mat, 1...Ve6, Ve7 2.Jc7, Vd6 mat. Odmenu za správne riešenie dostane Michal Pinčák z Bratislavy.

Riešenie problému č. 637 (Kollárik) z 13. 1. 1977. Zvodník 1.Dg8? hr. 2.De6 mat, 1...Sd7, Jc4 (f4) 2.Dg7, Jc6 mat, viazne na 1...d3! Preto 1.Dh1 hr. 2.De4 mat, 1...Sd3, Jc3 (f6) 2.Dh2, Jd3 mat. Príliš veľa symetrie (B. Moravčík, B. Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Michal Méri z Dunajskej Stredy.

Riešenie problému č. 638 (Šedej) z 20. 1. 1977. Zvodník 1.Da3? tempo, 1...S~, S:d3! 2.J:e2, Jf3 mat, viazne na 1...Df3! Rieši 1.De7 tempo, 1...S~, S:d3! 2.Jf3, J:e2 mat. Recipročná zámena dvoch matov (téma Z–22–22) s využitím poloväzby. Výborná úloha. Odmenu za správne riešenie dostane Ján Krivoš–Belluš z Košíc.

* Poradie ďalších riešiteľov: 83 b: Ing. J. Melicher, P. Pavlík, M. Pleva a L. Salai jr., 82 b: P. Polák, O. Reeh a M. Žemla, 81 b: T. Klimant a Š. Nagy, 80 b: J. Fábry, 79 b: J. Fabiny, B. Moravčík a J. Pinter, 76 b: J. Csik a J. Krošlák, 75 b: S. Kušniarik, 74 b: M. Méri, 71 b: K. Wagner, 63 b: Š. Blunár, 59 b: Ing. P. Pekarčík a L. Sedlák, 56 b: P. Macho, 48 b: O. Onderčanin, 46 b: J. Šťastný, 44 b: J. Kandera, 43 b: R. Petr, 41 b: J. Líška, 36 b: L. Grgurič, 24 b: J. Bláha, 22 b: dr. T. Meszáros, 18 b: V. Kubiš, O. Páleš a Fr. Vaško, 16 b: I. Kubiš, atď.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 5 dní.


Vzad <<  >> Vpred