Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 3. 1977)


Problém č. 656

Viktor V. Zagorujko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)


Problém č. 657

Viktor V. Zagorujko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)Kontrolná notácia: 656: bKa1 Dh3 Va5 Vc6 Sd3 Sh2 Ja4 Jb8 Pb3 c3 f7 (11), čKd5 Db5 Ve8 Sc5 Sh1 Jb7 Jc7 Pa2 e7 (9) – dvojťažka, 657: bKc4 Da1 Vd6 Vh4 Sd4 Jh1 Jh6 Pc2 c6 e2 e3 (11), čKe4 Vf4 Vg4 Sd2 Sh5 Pb4 e5 e6 (8) – dvojťažka.

Autor oboch dnešných originálov je našim čitateľom veľmi dobre známy z minuloročných turnajov Hlasu ľudu, na ktorých bol takmer vždy zastúpený svojimi kompozíciami. V č. 656 si okrem riešenia všimnite aj zdanlivé hry 1...D:d3, Sd6. Č. 657 je o jednu fázu bohatšie (2 zvodníky a riešenie).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 639 (Čumakov) z 20. 1. 1977. 1.Kb3 tempo, 1...Sc1 2.Dd1+ K:d1 3.Sf3 mat, 1...g4 2 D:f4 g3 3.Df3 mat, 1...Se3 2.Dg4+ Kf2 3.Dg2 mat, 1...Kf1 2.Dd1+ Kf2 3.De1 mat. Štyri modelové maty v miniatúrke komponovanej v štýle českej školy úlohovej. Šachový oriešok, ktorý nepotrebuje komentár. Odmenu za správne riešenie dostane Milan Švihorík z Nitry.

Riešenie problému č. 640 (Salai sr.) z 27. 1. 1977. Pozícia A: 1.Ve1 hr. 2.De2 mat, no žiaľ aj vedľajšie riešenie 1.S:h7. Pozícia B: 1.Ve1 hr. 2.De2 mat, no žiaľ aj vedľajšie riešenie 1.S:f5. Oprava. Odmenu za správne riešenie dostane Štefan Selley z Topoľčian.

Riešenie problému č. 641 (Massmann a Fabel) z 27. 1. 1977. 1.Kg3 tempo, 1...Jbc3 2.Ve1+ K:e1 3.Df2 mat, 1...Je3 2.Vf2+ Ke1 3.Dd2 mat. Perfektné využitie väzby vždy jedného z čiernych jazdcov spracované v miniatúrke. Vtipná maličkosť. Odmenu za správne riešenie dostane Peter Polák z Borského Petra.


Vzad <<  >> Vpred