Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(31. 3. 1977)


Problém č. 658

Alexander Pituk, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+12=21)


Problém č. 659

Comins Mansfield, V. Británia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+10=17)Kontrolná notácia: 658: bKc3 Db5 Vf7 Vh5 Sa2 Sf8 Pd5 f3 g7 (9), čKe5 Dg5 Va7 Sh6 Jf5 Pa6 c5 c6 c7 e3 f4 g6 (12) – dvojťažka, 659: bKg6 Db3 Va4 Vh5 Sh6 Pf2 f4 (7), čKe4 Va2 Sa3 Jb4 Pa6 b5 c2 d4 f6 g4 (10) – dvojťažka.

V č. 658 od majstra športu Alexandra Pituka, dnes snáď najstaršieho žijúceho a aktívne tvoriaceho šachového skladateľa na Slovensku (nar. 26. 10. 1904), si okrem riešenia nezabudnite všimnúť aj dva tematické zvodníky. Č. 659 je dôkazom toho, že medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu – Comins Mansfield – vo svojich 80 rokoch je stále výborný (zdanlivé hry 1...d3, Jc6).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 642 (Galickij) z 3. 2. 1977. 1.Vd2 tempo, 1...Kf4, S:d2 (b2, a3) 2.Vf2, Df1 mat. Dva modelové maty, vynikajúci úvodník – výborná miniatúrka popredného predstaviteľa klasickej ruskej kompozičnej školy. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 643 (Wurzburg) z 3. 2. 1977. 1.Ve2 tempo, 1...d5, Kb5, Kd5 2.Ve6, Vc2, Sg2 mat. Pikantná dvojťažka s ťažkým úvodníkom. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 644 (Valuška) z 10. 2. 1977. Zdanlivé hry 1...Ke6, J:c6, f:g5 2.V:e5 (A), Sg8 (B), D:c4 (C). Po úvodníku 1.Je4 tempo, sa po obranách 1...Ke6, J:c6, f:g5 maty zo zdanlivých hier cyklicky zamenia: 2.Sg8 (B), D:c4 (C), V:e5 (A) mat. Cyklická zámena troch matov (téma Lačný) spracovaná vo veľmi úspornej forme. Úloha, ktorá sa po zásluhe umiestnila v Albume FIDE 1965 až 67. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Proti výsledku našej dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 597–632) prišla jedna námietka od Tibora Klimanta z Levíc. Po jej prešetrení sme zistili, že je oprávnená. Tibor Klimant preto získal 85 bodov a obsadil tak III.–IX. miesto, ex aequo. Ako odmenu sme mu zaslali knihu I. Mikana: Dobrodružství 64 polí. Pretože reklamačná lehota už minula, je výsledok súťaže už definitívny. Všetky knižné ceny už boli odoslané výhercom.


Vzad <<  >> Vpred