Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 2. 1977)


Problém č. 644

Ján Valuška, ČSSR

I. cena

Spartakiádny turnaj 1965

Mat 2. ťahom (12+5=17)


Problém č. 645

Ing. Juraj Brabec, ČSSR

I. cena

Československý šach 1965

Mat 2. ťahom (8+12=20)Kontrolná notácia: 644: bKg4 Db4 Vf5 Vh6 Sh2 Sh7 Jb2 Jd6 Pa6 c3 c6 g5 (12), čKd5 Jd4 Pc4 e5 f6 (5) – dvojťažka, 645: bKd6 Dh6 Vc8 Sa3 Jc3 Je4 Pb2 c4 (8), čKd4 Vd1 Ve1 Sg6 Pb3 b5 d2 d3 f2 f3 h5 h7 (12) – dvojťažka.

Po č. 642 (Galickij): bKh5 Da1 Va2 Jf5 Pd3 (5), čKf3 Sc1 (2) – mat 2. ťahom a č. 643 (Wurzburg): bKb3 Da7 Vd2 Sf1 (4), čKc6 Pd6 (2) – mat 2. ťahom z minulej rubriky pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž dotovaná Albumami FIDE ďalšími dvoma reprodukovanými dvojťažkami popredných slovenských skladateľov, ktoré boli zaradené do Albumu FIDE 1965–67 (I. cena dlhodobej riešiteľskej súťaže!): v č. 644 si okrem riešenia treba všimnúť aj zdanlivé hry 1...Ke6, J:c6, g:f4 a v č. 645 okrem tematického zvodníka a riešenia aj zdanlivé hry 1...Vd3, S:d4, b:c4.

Riešenie všetkých štyroch súťažných problémov č. 642–645 zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 628 (Ďačenko) z 16. 12. 1976. Zvodník 1.Sg6? hr. 2.Vh5 mat, 1...Jd4, Jf4 2.Dh2, Db2 mat, viazne na 1...Kg3! Zvodník 1.D:b4? hr. 2.Sg5 mat, 1...Jd4, Jf4 2.Dd6, Dc3 mat, viazne na 1...Vc5! Rieši 1.Dg5 hr. 2.Sc5 mat 1...Jd4, Jf4, d6 2.Dg3, D:g7, Sf6 mat. Téma Z–32–26 so šesťnásobným využitím škodlivého motívu blokovania poľa. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 629 (Žuk) z 23. 12. 1976. Zdanlivé hry 1...d:c3, d:e3 2.Vcd8, Ved8 mat. 1. riešenie: 1.Jc4 hr. 2.Dd2 mat, 1...d:c3, d:e3 2.Ved8, Je5 mat. 2. riešenie: 1.Je4 hr. 2.Dd2 mat, 1...d:c3, d:e3 2.Jc5, Vcd8 mat, no po 1...S:e3! matu niet, čo je neriešiteľnosť tohto "dvojníka". Úlohu vlastne ani autor neopravuje: v turnaji bude konkurovať len s jedným riešením a zvodníkom 1.Je4? S:e3! Maximálne bolo možné získať 5 bodov, čo sa podarilo 18–tim riešiteľom: Anft, Bakalár, Baroška, Fabiny, Fábry, Jarolín, Klimant, Kolčák, Krump, Moravčík, Pavlík, Pinter, Pleva, Reeh, Salai, Svítek, Žatko a Žemla. 4 body získali traja riešitelia: Golha, Kotěšovec a Polák a 3 body štyria riešitelia: Kušniarik, Méri, Nagy a Petr.


Vzad <<  >> Vpred