Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 12. 1976)


Problém č. 629

Henryk Žuk, Poľsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+6=14)

2 riešenia


Problém č. 630

Alexej F. Mironov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+9=15)

 Kontrolná notácia: 629: bKg4 Dh2 Vc8 Ve8 Ja5 Jf6 Pc3 e3 (8), čKd3 Sh6 Ja2 Pa3 b3 d4 (6) – dvojťažka (2 riešenia), 630: bKd8 De5 Sh2 Sh7 Pa3 e2 (6), čKc6 Vc2 Sf3 Pb3 b4 b6 b7 c7 d4 (9) – dvojťažka.

V č. 629 si okrem oboch riešení všimnite aj zdanlivé hry 1...d:c3, d:e3. Vo výbornom č. 630 okrem riešenia treba hľadať aj dva tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 619 (Blunár) z 18. 11. 1976. Zvodník 1.Je3? hr. 2.Df5 mat, 1...Vf6, Jd6 2.Vd5, Jd7 mat, viazne na 1...Jf6! Zvodník 1.Jd4? hr. 2.Df5 mat, 1...Vf6, Jf6 2.De2, Jf3 mat, viazne na 1...Jd6! Zvodník 1.Jd4? hr. 2.Df5 mat, 1...Vf6, Jf6 2.De4, Jf4 mat, viazne na 1...J:d6! Preto 1.Je7 hr. 2.Df5 mat, 1...Vf6, Jf6, Jd6, Kf6 2.Vd5, J:g6, Jd7, De6 mat. Štvorfázová zámena dvoch matov (Z–42–27) so siedmimi rôznymi blokovaniami poľa. Výborná úloha od nadaného skladateľa. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 620 (Svítek) z 18. 11. 1976. Zdanlivé hry 1...d:e6, S:e6 2.Sg3, Jc4 mat. Zvodník 1.Jf6? hr. 2.Dd5 mat, 1...d:e6, S:e6 2.Jc4, Sg3 mat, viazne na 1...K:e6! Rieši 1.Je7 hr. 2.Dd5 mat, 1...d:e6, S:e6 2.Jc6, Jg6 mat. Výborná úloha na tému Z–32–24 spojená so štvornásobný využitím škodlivého motívu blokovania poľa. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Prvé novoročné stretnutie priaznivcov bratislavského krúžku kompozičného šachu sa uskutoční 6. 1. 1977 o 18.00 hod. v Kultúrno–vzdelávacom stredisku na Jadernej ulici (Ostredky). Ďalšie pravidelné stretnutia sa uskutočnia vždy každý tretí štvrtok.

* Boli vylosované nasledujúce štvrťfinálové dvojice v boji o titul majstra sveta v praktickom šachu: R. Fischer (USA) – V. Hort (ČSSR), B. Larsen (Dánsko) – L. Portisch (Maďarsko), L. Polugajevskij (ZSSR) – H. Mecking (Brazília) a T. Petrosian (ZSSR) – V. Korčnoj (bez štátnej príslušnosti). V polofinále sa stretnú víťazi prvých dvoch a posledných dvoch párov. Štvrťfinálové zápasy sa musia skončiť do 1. apríla 1977 (zvíťazí ten, kto z 12 partií nazbiera viacej bodov). V prípade, že R. Fischer nepotvrdí svoju účasť do 31. decembra 1976, bude súperom nášho veľmajstra Vlastimila Horta B. Spasskij (ZSSR).


Vzad <<  >> Vpred