Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 11. 1976)


Problém č. 619

Štefan Blunár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+10=18)


Problém č. 620

Miroslav Svítek, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)Kontrolná notácia: 619: bKc3 Dg4 Vd8 Sc8 Sh8 Jb8 Jf5 Pg3 (8), čKe5 Vb4 Vg6 Sc5 Je8 Jg7 Pb3 b7 c4 g5 (10) – dvojťažka, 620: bKa8 Dd1 Va4 Vf1 Sh4 Sh7 Jd5 Jd6 Pe4 e6 (10), čKe5 Vf7 Sb8 Sf5 Jh6 Pc5 d7 (7) – dvojťažka.

Keď sa v roku 1974 začali v Hlase ľudu objavovať vedľa seba dvojťažky na slovenskú tému od Štefana Blunára a Miroslava Svítka – a hoci po konštrukčnej stránke boli trochu kostrbaté – dalo sa z ich obsahu vytušiť, že onedlho vyrastú skladatelia na slušnej kompozičnej úrovni. Dôkazom toho sú ich dnešné skladby: v č. 619 treba porovnať maty po obranách 1...Vf6, Jd6 v troch tematických zvodníkoch a v riešení (téma Z–42–27). V č. 620 si zase okrem zvodníka a riešenia treba najprv všimnúť zdanlivé hry 1...d:e6, S:e6 (téma Z–32–24).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 607 (Montikov a Puchurov) z 7. 10. 1976. Zdanlivé hry 1...Vd4, Sd4 2.Je3, J:d6 mat. Po úvodníku 1.Jd4 hr. 2.Va4 mat sa maty po obranách 1...V:d4, S:d4 zamenia nasledovne: 2.Dc2, Sb5 mat. Maličkosť doplnená jemnými zvodnosťami 1.Dg1? Ve3! a 1.Kc2? Sc3!, na ktorých sa zopár nepozorných riešiteľov potklo. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 608 (Hronec) z 7. 10. 1976. Zdanlivé hry 1...Sd5, Vd5, Jd5 2.Ja4, Je4, Je4 mat. Po úvodníku 1.Jd5 hr. 2.Dc4 mat sa maty pred úvodníkom zamenia nasledovne: 1...S:d5, V:d5, J:d5 2.d4, Vc1, d4 mat. Téma Z–23–34 spracovaná v mereditke. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* J. Krošlák (Púchov). V riešiteľskej súťaži problémov č. 541–580 ste získal 82 bodov.


Vzad <<  >> Vpred