Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 11. 1976)


Problém č. 621

Henryk Žuk, Poľsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+7=14)


Problém č. 622

Alexander Pituk, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+13=21)Kontrolná notácia: 621: bKf3 Dh8 Vc3 Ve5 Sa1 Jh4 Pd2 (7), čKd4 Vb8 Sa2 Pc5 f4 g3 g6 (7) – dvojťažka, 622: bKg3 Da3 Vd1 Vh4 Sb3 Sf2 Jd3 Jf5 (8), čKe4 Dh6 Vf6 Vg5 Sc6 Sh8 Jb7 Jg4 Pa5 e6 f7 g6 h5 (13) – dvojťažka.

V zaujímavom č. 621 si hlavne všimnite zdanlivé hry 1...Sc4, Sd5+. V č. 622 nestora slovenského kompozičného šachu treba okrem riešenia nájsť aj dva tematické zvodníky po obranách 1...Vf:f5, Vg:f5 v každej fáze.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 609 (Belin) z 14. 10. 1976. Zdanlivé hry 1...Jf5, Se5, Vd5 2.Dd5, c:d3, D:d5 mat. Rieši 1.J:d3 hr. 2.Jd6 mat, 1...Jf5, Se5, Vd5 2.Db7, Jc5, Df4 mat. Duál po 1...J~ 2.D:f3 mat aj 2.g:f3 mat nepovažujeme za škodlivý (obrana neobsahuje škodlivý motív blokovania poľa), i keď na kráse úlohe nepridá. Naviac okrem drsného úvodníka vadí, že pred úvodníkom nie je na 1...Ke5+ pripravený mat. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 610 (Parfiriev) z 14. 10. 1976. Zdanlivé hry 1...Je6, Je4 2.Dg2, Df7 mat. Zvodník 1.Kf7? tempo, 1...J~, Je4 2.Dg2, De6 mat, viazne na 1...c6! Rieši 1.f3 tempo, 1...J~, Je6 2.Df7, De4 mat, no po 1...Je4 2.Df7 mat a aj 2.f:e4 mat, čo je škodlivý duál. Maximálne bolo možné získať 3 body, čo sa do uzávierky tejto rubriky podarilo 13 riešiteľom: Baroška, Fábry, Golha, Jarolín, Kolčák, Kotěšovec, Krump, Líška, Macko, Melicher, Méri, Pavlík a Pekarčík.

* Miroslav Svítek opravuje svoju úlohu č. 554 z 25. 3. 1976 nasledovne: bKb7 Dc7 Vh5 Sb5 Sh4 Jc1 Jg5 Pc4 d2 g3 (10), čKd4 Ve3 Sb1 Pa7 d5 (5) – mat 2. ťahom. Riešenie: Zdanlivé hry 1...Vd3, Sd3, Ve4, Se4 2.Je2, Jb3, Jf3, Je6 mat. Rieši 1.Je4 hr. 2.De1 mat, 1...V:e4, S:e4, K:e4 2.V:d5, Sf6, Df4 mat. Prosíme o preskúmanie korektnosti úlohy mimo rámca našej dlhodobej riešiteľskej súťaže.


Vzad <<  >> Vpred