Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 10. 1976)


Problém č. 609

D. Belin, NSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)


Problém č. 610

Viktor Parfiriev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)Kontrolná notácia: 609: bKa8 Df7 Sg1 Je8 Jf4 Pc2 g2 g3 (8), čKe4 Vh5 Sf3 Sh8 Jd4 Pa7 d3 g6 (8) – dvojťažka, 610: bKg8 Dg6 Sb5 Se5 Pd4 f2 (6), čKd5 Jc5 Pb7 c7 (4) – dvojťažka.

Riešenie oboch dnešných úloh (v č. 609 si všimnite okrem riešenia aj zdanlivé hry 1...Jf5, Se5, Ve5 a v č. 610 okrem riešenia a zvodníka zase zdanlivé hry 1...Je4, Je6) zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 596 (Kotěšovec a Burda) z 26. 8. 1976. Zvodník 1.V:g3? tempo, 1...d1D, d1J 2.Vf3, Ve3 mat, viazne na 1...Kd1! Zvodník 1.Ja1? tempo, 1...d1D, d1J 2.D:g3, Jac2 mat, viazne na 1...Kd1! Zvodník 1.Jc5? tempo, 1...d1D, d1J 2.D:g3, Jd3 mat, viazne na 1...Kd1! Rieši 1.Dh7 tempo, 1...d1D, d1J 2.S:g3, Sd2 mat. Téma Z–42–27! Škoda silnej obrany 1...Kd1!, ktorá vyvracia všetky tri zvodníky. Odmena za správne riešenie dostane Jozef Kandera z Topoľčian.

Riešenie problému č. 597 (Labai) z 2. 9. 1976. Zvodník 1.Va7? tempo, 1...J:b6, c:b6 2.Sb7, Sd7 mat, viazne na 1...b4! Zvodník 1.Je6? tempo, 1...J:b6, c:b6 2.Jd8, d5 mat, viazne na 1...b4! Rieši 1.Sb4 tempo, 1...J:b6, c:b6 2.Je7, Vc1 mat. Téma Z–32–26 spracovaná v mereditke. Škoda rovnakého vyvrátenia oboch zvodníkov – inak výborná úloha. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Definitívny výsledok turnaja Hlas ľudu 1975. Práve uplynula reklamačná lehota nášho minuloročného medzinárodného skladateľského turnaja. Poradie úloh zostáva nezmenené (rozhodca Ing. B. Formánek) je nasledovné: I.–II. cena ex aequo: Zoltán Labai, ČSSR (č. 453) a Hilding Fröberg, Švédsko (č. 461), III. cena: Alexandr Grin, ZSSR (č. 493), 1.–2. čestné uznanie ex aequo: B. Sivák, ČSSR (č. 452) a Miroslav Šindelář, ČSSR (č. 504), 3. čestné uznanie: A. Grin a R. Kofman, ZSSR (č. 522), 4. čestné uznanie: V. Miltner, ČSSR, (č. 470), 1. pochvalná zmienka: Oliver Ralík, ČSSR (č. 464), 2. pochvalná zmienka: Josef Burda, ČSSR (č. 467), 3. pochvalná zmienka. Zoltán Labai a Alexander Fica, ČSSR (č. 492), 4. pochvalná zmienka: A. Čumakov, ZSSR (č. 508), 5. pochvalná zmienka: V. Bron, ZSSR (č. 524).

Definitívny výsledok je už pripravený do tlače a vyjde koncom roka 1976 ako osobitná príloha našej rubriky aj s vypísaním nového turnaja – Hlas ľudu 1977.


Vzad <<  >> Vpred