Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 3. 1976)


Problém č. 553

Sergej G. Poduškin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)


Problém č. 554

Miroslav Svítek, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+5=14)Kontrolná notácia: 553: bKb7 Dh4 Vg6 Sc6 Pd3 f3 (6), čKc5 Ja3 Jc2 Pc7 (4) – dvojťažka, 554: bKa2 Dc8 Vh6 Sa3 Sh5 Jc2 Jg6 Pf3 g4 (9), čKd5 Ve4 Sa1 Pd6 f5 (5) – dvojťažka.

V č. 553 dnes už známeho problémistu zo slnečnej Alma–Aty si nezabudnite všimnúť zdanlivé hry 1...Jb4, Jd4 a ich zámenu po zvodníku a v riešení. Mladý slovenský problémista vo dvoch fázach pracuje so zdanlivými hrami 1...Vd4, Sd4, Ve5, Se5, z ktorých prvé dve v riešení zaniknú.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 539 (Jurčo) z 29. 1. 1976. Zvodník 1.Dg3? hr. 2.D:c7 mat, 1...S:b6, c:b6 2.Df3, Dd6 mat, viazne na 1...e5! Zvodník 1.Dg1? tempo, 1...S:b6, c:b6 2.Dh1, Dc1 mat, viazne na 1...e5! Rieši 1.D:h7 tempo, 1...S:b6, c:b6, e5, K:b6 2.De4, Dc2, Dg6, Va6 mat. Trojfázová zámena dvoch matov (Z–32–26) s využitím piatich blokovaní poľa. Škoda, že v prvej fáze po 1...c:b6 tento motív chýba. Autor vylepšil svoju úlohu vynechaním bPf7 a preložením čKe8 na f7. Prosíme o preskúmanie prípadných nekorektností. Odmenu za správne riešenie dostane Peter Polák z Borského Petra.

Riešenie problému č. 540 (Hartong) z 29. 1. 1976. Zdanlivé hry 1...e5, e6, Sf6 2.Jh6, Df3, De4 mat. Po úvodníku 1.Dh6 tempo sa maty zamenia nasledovne vždy s využitím škodlivého motívu blokovania poľa: 1...e5, e6, Sf6 2.Jd6, Df4, Dh3 mat. Prekrásna šachová perla. Odmenu za správne riešenie dostane Ján Valenčík z Myjavy.

* Smutná správa prišla koncom minulého týždňa z Moskvy: dňa 19. februára 1976 vo veku 64 rokov zomrel zaslúžilý majster športu ZSSR, medzinárodný veľmajster problémového šachu a 14–násobný víťaz preboru ZSSR v kompozičnom šachu – Lev Iľjič LOŠINSKIJ. Odišiel jeden z najväčších svetových majstrov šachovej úlohy – no zakiaľ bude žiť šachová úloha, bude žiť aj jeho umenie. Česť jeho pamiatke!


Vzad <<  >> Vpred