Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 3. 1976)


Problém č. 551

G. N. Smirenin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+5=10)


Problém č. 552

Nikolaj A. Smirnov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+4=12)Kontrolná notácia: 551: bKh7 Dh6 Vg6 Sd3 Pd2 (5), čKe5 Da1 Pa2 d6 h4 (5) – dvojťažka, 552: bKc2 Dg6 Sg3 Sh3 Jd1 Jf3 Pb4 c5 (8), čKe4 Vf5 Je7 Pc3 (4) – dvojťažka.

Oba dnešné originály sovietskych autorov majú spoločnú tému: zámena dvoch matov s využitím škodlivého motívu blokovania poľa. (č. 551 po zdanlivých hrách a č. 552 po zvodníku).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlasu ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 535 (Tuxen) z 15. 1. 1976. Zdanlivé hry 1...d6, Sd4 2.De3, Dh2 mat. Po úvodníku 1.c5 hr. 2.Dd6 mat, sa maty zamenia s využitím škodlivého motívu blokovania poľa nasledovne: 1...d5, Sd4 2.De3, Dg5 mat. Téma Z–22–33 (2 fázy 2 varianty v každej fáze, 3 rôzne obrany a 3 rôzne maty v oboch fázach) spracovaná v miniatúrke. Odmena za správne riešenie – Stanislav Šebík zo Serede.

Riešenie problému č. 536 (Bartolović) z 15. 1. 1976. Zdanlivé hry 1...Dc4, Dc5 2.Ve5, D:g8 mat. Úvodník 1.Dd1? hr. 2.D:d4 mat, 1...Dc4, Dc5 2.Dh5, Je3 mat, viazne na 1...Sd3! Zvodník 1.Dg1? hr. 2.D:d4 mat, 1...Dc4, Dc5 2.Dg5, D:g8 mat, viazne na 1...Sc5! Rieši 1.Df2 hr. 2.D:d4 mat, 1...Dc4, Dc5 2.Df5, Df7 mat. Štvorfázová zámena dvoch matov (Z–42–27) s využitím blokovania poľa v každej fáze. Perfektná úloha. Odmenu za správne riešenie dostane Anton Zlatohlavý z Košíc.

Riešenie problému č. 537 (Mlynka) z 22. 1. 1976. Autorom zamýšľaná intencia 1.Dd1 hr. 2.Db3 mat, je znehodnotená vedľajším riešením 1.Dh2 hr. 2.Da2, V:c6, Vd6 mat. Odmenu za správne riešenie dostane Jozef Jánoš zo Žiaru nad Hronom.

Riešenie problému č. 538 (Veders) z 22. 1. 1976. Zdanlivé hry 1...V:c2, J:c2 2.Vg3, Se2 mat. Po úvodníku 1.Jd2 hr. 2.Jb4 mat, sa maty zo zdanlivých hier zamenia nasledovne: 1...V:c2, J:c2 2.Dd7, D:a6 mat a po nových obranách 1...V:d2, J:d2 (zámena obrán) vyjdú maty zo zdanlivých hier 2.Vg3, Se2 mat – všetko s využitím škodlivého motívu blokovania poľa. Ťažká téma. Odmenu za správne riešenie dostane Václav Kotěšovec z Prahy.


Vzad <<  >> Vpred