Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 1. 1976)


Problém č. 535

Harry Tuxen, USA

Skakbladet 1962

Mat 2. ťahom (4+3=7)


Problém č. 536

Ing. Hrvoje Bartolović, Juhoslávia

I. cena, To Mat 1962

Mat 2. ťahom (6+8=14)Kontrolná notácia: 535: bKf7 Dd2 Sh7 Pc4 (4), čKe5 Sb2 Pd7 (3) – dvojťažka, 536: bKb1 De1 Vb6 Ve4 Sh1 Jc2 (6), čKd5 Dc8 Sa3 Sa6 Jg8 Pc3 d4 d7 (8) – dvojťažka.

Pre nedostatok originálnych príspevkov uverejňujeme ďalšie dva príklady na tému nášho VIII. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek s využitím blokovania polí aspoň v dvoch fázach. Č. 535 je dôkazom toho, že táto téma sa dá ľahko spracovať aj v miniatúrke (zdanlivé hry 1...d6, Sd4). V č. 536 si zase všimnite zdanlivé hry po 1...Dc5, Dc4 a okrem riešenia nezabudnite porovnať maty zo zdanlivých hier aj v dvoch zvodníkoch.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 522 (Grin a Kofman) z 27. 11. 1975. Zvodník 1.J4f5? hr. 2.J:e7!, 1...V:d6 2.Sd4+ K:d5 3.J:e7 mat, 1...V:c5 2.Jf7+ K:d5 3.J:e7 mat, 1...K:d6 2.Sd4+ K:d5 3.J:e3 mat, viazne na 1...Vc7! Rieši 1.Jc2 V:c8 (hr.) 2.Jb4 V:c5 3.Jf7 mat, 1...V:d6 (e:d6) 2.Sd4+ K:d5 3.Jb4 mat, 1...V:c5 2.Jf7+ K:d5 3.Jb4 mat, 1...b:c5 2.J:c4 K:d5 3.J2:e3 mat, 1...K:d6 2.Jb4+ K:c5 3.J:e3 mat. Skvelá zámena modelových matov. Páčil sa mi celý obsah (riešenie a zvodník) tejto skladby "labyrintu" (S. Vranka, Timoradza). Duály v matoch, ktoré nie sú modelové, samozrejme nebodujeme. Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 523 (Colonelli) z 4. 12. 1975. 1.K:d7 1...d2 2.Je5+ Kf5 3.Sc2 mat (duál po 2...Kh5 3.Sb1 mat a 3.Sf7 mat, nepokladáme za závažný a preto ani nebodujeme, lebo ani jeden z matov nie je modelový), 1...Kf5 2.Jf6+ Kg6 3.Jh4 mat, 1...Kh5 2.Jf6+ Kg6 3.Jh4 mat, ale aj škodlivý duál 2.Je5! a 3.Sd1 mat, lebo vychádza aj v zdanlivej hre po 1...Kh5. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa podarilo iba 6 riešiteľom: Klimant, Kokodič, Kolčák, Mojžiš, Wagner a Salai, no posledne menovaný stratil bod (spolu s B. Moravčíkom) za uvedenie domnelého vedľajšieho riešenia 1.Jf6? d5!


Vzad <<  >> Vpred