Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 4. 12. 1975)


Problém č. 523

Hercules Colonelli, Brazília

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (7+4=11)

 


Problém č. 524

Vladimir A. Bron, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (6+1=7)

(Pozri text!)Kontrolná notácia: 523: bKc8 Sb3 Jg2 Jg4 Pf4 g5 h6 (7), čKg6 Pd3 d7 h7 (4) – trojťažka, 524: Pozícia A (diagram): bKg5 Vd7 Jd4 Pc6 g2 g6 (6), čKe5 (1) – trojťažka. Pozícia B: preložiť bPc6 na c2 – trojťažka. Pozícia C: v pozícii B preložiť bPc2 na d2 – trojťažka. Pozícia D: v pozícii C preložiť bVd7 na d8 a namiesto bPg2 pridať čPf2 – trojťažka.

V č. 523 z ďalekej Brazílie si všimnite zdanlivú hru 1...Kh5 2.Jf6+ Kg6 3.Jh4 mat. Po úvodníku sa síce mat nezamení, no objavia sa ďalšie dva modelové maty po obranách 1...d2, Kf5, Po L. Lošinskom je V. Bron z druhej strany sveta – sibírskeho Sverdlovska – ďalším sovietskym veľmajstrom v problémovom šachu (z 10–tich žijúcich!), ktorý publikuje v našej, vo svete už populárnej, rubrike, známej hlavne svojimi medzinárodnými skladateľskými turnajmi. V jeho štvorníku (každý bodujeme 3 bodmi, teda celkove možno okrem prípadných nekorektností získať 12 bodov) si treba všimnúť v každej fáze obrany po 1...Ke6, Ke4. Treba len dúfať, že táto skutočne majstrovská skladba bude vo všetkých pozíciách korektná!

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 513 (Keres) z 30. 10. 1975. Po úvodníku 1.Jd6 hr. 2.Je4 mat, 1...Sd5, Sg6, Kd4 2.Jec4, Jf3, Jf5 mat. Strelec prerušuje líniu čiernych veží a umožňuje tak využiť batériu Je5–Sh8. Ťažká a na predvojnové roky módna téma Goetharda. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 514 (Keres) z 30. 10. 1975. Po úvodníku 1.Dh8 tempo, má čierny dve možnosti: 1...e2 2.D:h2+ g:h2 3.Jf2 mat, 1...e4 2.V:g1+ K:g1 3.Da1 mat. Dômyselná pasca čPe5 a dve efektné obete dámy a veže. Škoda, že druhý mat nie je modelový, no treba uznať, že Keres túto úlohu zložil ako 13–ročný! Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad <<  >> Vpred