Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 12. 1975)


Problém č. 525

Ing. Basil D. Lyris, Grécko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (12+8=20)

 


Problém č. 526

M. V. Matrionin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (5+1=6)

3 riešeniaKontrolná notácia: 525: bKa5 Da4 Sh3 Jc3 Jc7 Pb4 b5 d2 e3 e5 f4 f6 (12), čKf5 Vg4 Vg5 Sh5 Pa6 d3 f7 g6 (8) – trojťažka, 526: bKf3 Vd6 Sd8 Pd4 e4 (5), čKh5 (1) – trojťažka (3 riešenia).

V č. 525 od jedného z najznámejších aténskych problémistov si všimnite zdanlivú hru 1...a:b5 2.J7:b5 Ke6 3.Jd4 mat. V roztomilej miniatúrke č. 526 nájdete v každom riešení jeden modelový mat (každé riešenie hodnotíme osobitne troma bodmi).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 515 (Lukianov) z 6. 11. 1975. Zdanlivé hry 1...S:d5, g:f3, Sa7 2.D:d5, D:g6, Df4 mat. Vo zvodníku 1.Vc3? hr. 2.Jc5 mat, sa predúvodníkové maty zamenia nasledovne: 1...S:d5, g:f3, Sa7 2.D:g6, D:f3, De6 mat, viazne na 1...Sd6! V riešení 1.Vc7 hr. 2.Jc5 mat sa maty zamenia takto: 1...S:d5, g:f3, Sa7 2.Df4, De6, Ve7 mat. Ťažká téma (Z–33–36), ktorú autor spracoval vo veľmi vzdušnej pozícii. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 516 (Koziura) z 6. 11. 1975. Zdanlivá hra 1...Ka5 2.Jd5 Ka6 3.Jc5 mat. Po prekvapujúcom úvodníku 1.Je6 tempo sa predúvodníkový mat zamení nasledovne: 1...Ka5 2.Jc5+ Kb6 3.Va6 mat (2...Kb4 3.Va4 mat) a naviac po 1...K:c4 2.Jc3 Kb4 3.Va4 mat vznikne nový modelový mat, ktorý spolu s predchádzajúcim matom vytvára echo. Vtipná miniatúrka, ťažká, ale na riešenie. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 517 (Mojkin) z 13. 11. 1975. 1.Dh8 hr. 2.Dd8 mat, 1...V:h8, Vh2+, Kd6, Vd6 2.Se5, D:h2, De5, Dc8 mat. Vynikajúci úvodník, päť rozličných matov a elegantná forma tejto miniatúrky – to sú hlavné klady tejto prekrásnej ulôžky, ktorá spôsobuje estetickú radosť každému priaznivcovi kompozičného šachu. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred