Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 11. 1975)


Problém č. 517

Vladimir Mojkin, ZSSR

Špeciálna cena

Šachmaty v SSSR 1973

Mat 2. ťahom (5+2=7)


Problém č. 518

Ing. Josef Burda a

Rudolf Solarczyk, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (10+11=21)Kontrolná notácia: 517: bKa2 Db2 Vb8 Sa1 Sa4 (5), čKc7 Vh6 (2) – dvojťažka, 518: bKg5 Db1 Sd3 Sd6 Jb7 Pb3 c2 e3 g2 h6 (10), čKd7 Va6 Sa5 Pa7 b4 b5 b6 f5 g3 g4 h7 (11) – trojťažka.

Č. 517 je najlepšia miniatúrka roku 1973, uverejnená v najznámejšom sovietskom šachovom mesačníku. V č. 518 dvojice ostravských problémistov treba objaviť zámenu dvoch modelových matov po zvodníku s tematickými obranami 1...Kc8, Kc6.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 504 (Šindelář) z 25. 9. 1975. Zvodník 1.Dd8? hr. 2.Sc8+ Kc6 3.Dd7 mat, 2...Ke5 3.Dd4 mat, 1...Ke5 2.De7+ Kf4 3.De3 mat, 1...Kd5 2.Df6 J:c7 3.Dd4 mat, 2...Kc4 3.Dd4 mat, 2...Ke4 3.Df5 mat, viazne na 1...Jb6! Rieši 1.Sg4 J:c7 (hr.) 2.Dd7+ Ke5 3.Dd4 mat, 1...Df5+ Kd6 3.Dc6 mat, 1...Jb6 2.De6+ K:e7 D:f6 mat. Voľná zámena a zámena jedného modelového matu. Duál po 1...Ke7 2.De6+ a 2.Sc5+ nepokladáme za závažný, lebo maty nie sú modelové a preto ho ani nebodujeme. Dobrá práca, v ktorej trochu vadí nevyužitý bPc7 vo viacerých modelových matoch. Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 505 (Benko) z 2. 10. 1975. Zvodník 1.Vd2? viazne na 1...f3! a zvodníky 1.Sd2?, Ve2?, Se2? viaznu vždy na 1...e4! Rieši nenápadný úvodník 1.Kg1 tempo, 1...Sd7, Vd7, Se7, Ve7 2.Dd5, J:f5, D:e5, Dc5 mat. Téma Grimshaw (vzájomné prerušenie veže a strelca) spracovaná v bielom a čiernom prevedení. Originálna práca. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 506 (Spóner) z 2. 10. 1975. Po úvodníku 1.Kc4 tempo, vzniknú dva modelové maty, ktoré vytvárajú echo: 1...K:a4 2.Kc3 Ka3 3.Va5 mat a 1...Ka2 2.Ve1 Ka3 3.Va1 mat. Ľahká, no zato historicky cenná práca nášho predka. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred