Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 12. 1975)


Problém č. 527

Ing. Basil D. Lyris, Grécko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (10+7=17)


Problém č. 528

Jurij Akobija, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (9+5=14)Kontrolná notácia: 527: bKb6 Vf8 Sc4 Jc3 Pa5 a6 c5 d4 f6 g3 (10), čKd7 Sh5 Pb7 c6 g4 g5 g6 (7) – trojťažka, 528: bKa1 Df8 Se4 Sh4 Pa2 a4 b3 c5 f3 (9), čKd4 Sc7 Pa6 e5 h6 (5) – trojťažka.

Dnešnými dvoma originálnymi problémami končí naša dlhodobá riešiteľská súťaž, ktorá ešte stále nie je rozhodnutá a obe trojťažky ju stále môžu ovplyvniť hlavne vtedy, ak by niektorá z nich bola nekorektná. V č. 527 si treba všimnúť zdanlivú hru 1...b:a6 ("biely na ťahu"). V č. 528 popredného gruzínskeho problémistu, žijúceho v hlavnom mesta Gruzínska, v Tbilisi, treba k úplnému pochopeniu obsahu úlohy objaviť okrem riešenia aj zvodník.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 518 (Burda a Solarczyk) z 13. 11. 1975. Zvodník 1.Df1? hr. 2.D:f5+ Ke8 3.S:b5 mat, 2...Kc6 3.Se4 mat, 1...Kc6 (c8) 2.D:f5+ K:b7 3.Se4 mat, 1...Ke8 2.S:b5+ Kf7 3.Dc4 mat, viazne na 1...f4! Rieši 1.Dd1 tempo, 1...Kc8 (c6) 2.S:f4+ K:b7 3.Dd5 mat, 1...Ke8 (e6) 2.S:b5+ Kf7 (f4) 3.Dd5 (Jd8) mat. Zámena dvoch modelových matov a jedného čistého, len škoda, že varianty po 1...Kc6 (e8) sú v oboch fázach takmer rovnaké. Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 519 (Birbrager) z 20. 11. 1975. Zvodník 1.Vaa6? hr. 2.Sc4 mat, 1...Jge5 (A), Jc5 (B), Sb4 (C) 2.Jf4, V:c5, J:b4 mat, viazne na 1...Sa5!, kde A je obranný motív napadnutia hrozbového poľa, B – porušenie matovej siete a C – odclonenie. Zvodník 1.f:e7? hr. 2.Vd6 mat, 1...Jge5 (B), Jc5 (C), Sb5 (A) viazne na 1...Jde5! a obranné motívy sa cyklicky zamenili. Po úvodníku 1.Va4 hr. 2.e4 mat sa obranné motívy opäť cyklicky zamenia: 1...Jge5 (C), Jc5 (A), Sb4 (B). Ťažká téma OM–33–33, ktorá má menší nedostatok v nerovnakej diferenciácii obrán: v prvej fáze ide vlastne o obranu 1...S~, v druhej 1...Jd~, a v tretej 1...Jg~. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred